Er du Business Region Aarhus´ nye studentermedhjælper?

Studentermedhjælper

Danmarks største vækstcenter uden for hovedstaden hedder Business Region Aarhus. Vi er 12 østjyske kommuner med et motto om, at Østjylland arbejder for Danmark.
Vil du være med til at udvikle arbejdet med den østjyske millionby og understøtte bæredygtig vækst i Østjylland? Kunne du tænke dig at arbejde med politisk interessevaretagelse og kommunikation, så er det måske lige netop dig, vi søger. 
Sekretariatet i Business Region Aarhus arbejder med interessevaretagelse, branding, erhvervsudviklingsprojekter og events. Du kommer til at indgå både i planlægnings- og udførelsesfasen af opgaverne.

Dine opgaver omfatter blandet andet: 
 • Politisk interessevaretagelse, herunder oplæg, taler mv.
 • Indgåelse af internationale samarbejder på fødevareområdet
 • Opgaver i forbindelse med events som ØSTJYSK TOPMØDE
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til de 12 borgmestre

Din profil:

Vi forestiller os, at du:
 • Studerer på en samfundsvidenskabelig uddannelse, enten i slutningen af din bachelor- eller i starten af din kandidatuddannelse
 • Har analytisk sans, en god talforståelse og blik for sammenhænge
 • Er interesseret i erhvervs- og vækstpolitik
 • Er struktureret og god til at tilrettelægge din tid
 • Har gode skriftlige formidlingsevner på dansk og på engelsk
 • Er engageret, ansvarlig og initiativrig
 • Kan løse opgaver effektivt og i samarbejde med andre

Derfor skal du vælge os:

Business Region Aarhus byder på muligheden for at være med til at bygge fremtidens fortælling om Østjylland. Her er erhvervsmæssigt og menneskeligt stort potentiale og mange ressourcer – til gavn for hele landet. Du er med til at udvikle og gennemføre opgaver omkring interessevaretagelse, markedsføring og konkrete initiativer i samarbejde med kollegerne i de 12 kommuner, erhvervsliv, organisationer, institutioner og de 320 byrådsmedlemmer. Vi er alle optaget af, at Østjylland skaber udvikling og vækst til gavn for hele Danmark.

Sekretariatet betjener den politiske og administrative topledelse i Business Region Aarhus, der er et velkonsolideret politisk samarbejde, og vi understøtter et tæt samarbejde med interessenter, der typisk repræsenterer politik, erhverv og viden. Hver kommunes byråd har afsat midler til at udvikle Østjyllands position som Danmarks største vækstcenter uden for hovedstadsområdet.

Vi tilbyder et meningsfyldt job i et lille, energisk og engagereret sekretariat med et vidt forgrenet net af samarbejdspartnere. Det er et job med fast udviklingsfokus, hvor der er initiativpligt, råderum og stor mulighed for selv at præge tingene. Der er fleksible arbejdsvilkår og høj grad af selvstændigt ansvar for opgavernes udførelse.

Ugentligt timetal: 15
Der er tale om en tidsbegrænset stilling på et år, med mulighed for forlængelse.


Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialkonsulent Jesper Borg Christensen på telefon 2332 8580 fra den 29. juli eller til sekretariatschef Jane Baad Jensen på telefon 2372 1014 fra den 13. august. 
Ansøgningsfrist: 20. august 2019.