KOMMUNIKATIONS- OG UDVIKLINGSKONSULENT TIL BUSINESS REGION AARHUS

Om jobbet:

Østjylland er Danmarks største vækstcenter uden for hovedstaden. Business Region Aarhus er 12 østjyske kommuner med et motto om, at Østjylland arbejder for Danmark. Sammen med erhvervsliv, videninstitutioner og organisationer udvikler vi løsninger på udfordringer, rydder forhindringer af vejen, styrker de østjyske erhvervsklynger og skærper konkurrenceevnen. Både nationalt og internationalt. Kan du fortælle historierne, der styrker vores kommunikation på de sociale medier? Kan du skabe lokal, regional og landsdækkende omtale og sikre sammenhæng mellem vores platforme? Så har du nu muligheden for at sætte dit aftryk på udviklingen af Business Region Aarhus. 

Vi forventer, at du er en erfaren kommunikationskonsulent. Du kan formidle i video og tekst og navigerer sikkert både i forhold til presse og sociale medier. Du forstår at arbejde med forskellige målgrupper, og kan lægge en PR-plan og koble det med en oplagt annonceplan. Du er helt med på, at en dag sagtens kan byde på både interview, produktion af en historie, indrykning af en annonce (du selv har skrevet teksten til), ligesom du også forstår at skrive en invitation eller et udkast til en tale, når det er nødvendigt. Du har fingerspidsfornemmelse for både din afsender og din målgruppe. Du forstår at sætte dig ind i komplekse sammenhænge og formidle det fængende og præcist – både i respekt for kommunikationsplatforme og modtageren.

Business Region Aarhus Sekretariatet arbejder med initiativer, der understøtter Østjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner og arbejder derudover med vækstdrivere som mobilitet, tiltrækning af velkvalificeret arbejdskraft, digitalisering og automatisering mv.

Den rette kandidat kaster sig gerne ud i opgaver, der måske ikke umiddelbart er en gængs kommunikationsopgave, men du kan netop se potentialet og den mulige fortælling, der understøtter events og initiativer. Det er samtidig afgørende, at du i forstår at opnå dine resultater i ligeværdigt samarbejde med et netværk af kommunikationsfolk og erhvervskonsulenter på tværs af de 12 kommuner i Business Region Aarhus.
 
Du kan spotte lokale historier lige fra Hedensted til Viborg, fra Norddjurs til Silkeborg, og selvfølgelig kender du mediebilledet i det østjyske område eller forstår at række ud til den relevante lokale kommunikationskonsulent i en af vores 12 kommuner for at ramme rigtigt med en konkret historie.

Din profil:

Den ideelle kandidat:
  • er journalist DJ
  • har rig erfaring med forskelligartede kommunikationsopgaver i en politisk ledet organisation
  • får energi af og løser sine opgaver bedre i samarbejde med andre
  • konceptualiserer events og kampagner - og eksekverer ubesværet i overensstemmelse hermed
  • er mere håndværker end strateg
  • har et godt boldøje for grafisk identitet og har selvstændige ideer hertil (superliga er dog ikke afgørende)
  • kan sætte retning på de sociale medier
  • har et lyst sind og trives med at gøre sine kolleger endnu bedre
  • har erfaring fra en politisk ledet organisation.

Derfor skal du vælge os:

Business Region Aarhus byder på muligheden for at være med til at bygge fremtidens fortælling om Østjylland. Her er erhvervsmæssigt og menneskeligt stort potentiale og mange ressourcer – til gavn for hele landet.
 
Vi tilbyder et meningsfyldt job i et lille, energisk og engagereret sekretariat med et vidt forgrenet net af samarbejdspartnere. Det er et job med fast udviklingsfokus, hvor der er initiativpligt, råderum og stor mulighed for selv at præge tingene. Der er fleksible arbejdsvilkår og høj grad af selvstændigt ansvar for opgavernes udførsel.
 
Du får ansvar for at udvikle og gennemføre kommunikationsopgaverne inden for interessevaretagelse, markedsføring og konkrete initiativer i samarbejde med kollegaer i de 12 østjyske kommuner, erhvervslivet, organisationer,
videninstitutioner og de 320 byrådsmedlemmer, der alle er optaget af, at Østjylland skaber udvikling og vækst til gavn for hele Danmark.
 
Du bliver en del af et sekretariat, der betjener den politiske og administrative topledelse i Business Region Aarhus, der er et velkonsolideret politisk samarbejde. Vi understøtter et tæt samarbejde med interessenter, der typisk repræsenterer politik, erhverv og viden. Hver kommunes byråd har afsat midler til at udvikle Østjyllands position som Danmarks største vækstcenter uden for hovedstadsområdet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: 37 timer
 
Tiltrædelse: Snarest muligt og senest 1. september 2019.  

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sekretariatchef, Business Region Aarhus, Jane Baad Jensen på telefon 2372 1014 jjaba@aarhus.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Ansøgning:
Stillingen søges elektronisk. Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Kopi af eksamensbevis skal vedlægges.

Ansøgningsfrist: 23. juni 2019
 
Samtaler afholdes den 27. juni 2019. Vi stiller dig en opgave som led i samtalen.

Business Region Aarhus ser mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion og nationalitet til at søge.

Om Business Region Aarhus:
Business Region Aarhus består af de 12 kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus.

Tilsammen en million østjyder – en halv million arbejdspladser – og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet. Vores erhvervsmæssige styrkepositioner er industriproduktion, fødevareinnovation samt informations- og kommunikationsteknologi.

Vores vision er, at Business Region Aarhus er den mest toneangivende danske vækstmetropol uden for Hovedstadsområdet. Vi har international gennemslagskraft og er derigennem en væsentlig bidragsyder til dansk vækst og udvikling.

Læs mere om Business Region Aarhus her:
https://businessregionaarhus.dk/