Studentermedhjælper med fokus på god kommunikation

Danmarks største vækstcenter uden for hovedstaden hedder Business Region Aarhus. Vi er 12 østjyske kommuner med et motto om, at Østjylland arbejder for Danmark. Vil du være med til at udvikle arbejdet med den østjyske millionby og understøtte bæredygtig vækst i Østjylland? 

Sekretariatet i Business Region Aarhus arbejder med interessevaretagelse, branding, erhvervsudviklingsprojekter og events.
Vi leder efter en studentermedhjælper, som:

 • vil være med til at udvikle og opdatere vores website med godt indhold (Umbraco)
 • brænder for – og er dygtig til - at kommunikere godt værdifuldt indhold på vores SoMe-platforme
 • vil være med til at kommunikere og assistere ved planlægning og koordinering af events.
 • interesserer sig for at arbejde i en politisk ledet organisation.


Vi bliver glade, hvis du kan navigere i Adobe- og Officeprogrammerne, men det er ikke et krav.

Hvis du vælger os, får du stor indflydelse på de mange spændende kommunikationsopgaver, vi har, i Business Region Aarhus, og du får masser af faglig sparring.

Din profil:

Vi forestiller os, at du:

 • Studerer på en relevant uddannelse (Marketing, kommunikation, virksomhedskommunikation, journalistik, medievidenskab, osv.)
 • Har blik for sammenhænge
 • Er interesseret i erhvervs- og vækstpolitik
 • Er struktureret og god til at tilrettelægge din tid
 • Har gode skriftlige formidlingsevner på dansk og på engelsk
 • Er engageret, ansvarlig og initiativrig
 • Kan løse opgaver effektivt og i samarbejde med andre


Derfor skal du vælge os: 

Business Region Aarhus byder på muligheden for at være med til at bygge fremtidens fortælling om Østjylland. Her er erhvervsmæssigt og menneskeligt stort potentiale og mange ressourcer – til gavn for hele landet. Du er med til at udvikle og gennemføre opgaver omkring interessevaretagelse, markedsføring og konkrete initiativer i samarbejde med kollegerne i de 12 kommuner, erhvervsliv, organisationer, institutioner og de 320 byrådsmedlemmer. Vi er alle optaget af, at Østjylland skaber udvikling og vækst til gavn for hele Danmark.

Sekretariatet betjener den politiske og administrative topledelse i Business Region Aarhus, der er et velkonsolideret politisk samarbejde, og vi understøtter et tæt samarbejde med interessenter, der typisk repræsenterer politik, erhverv og viden. Hver kommunes byråd har afsat midler til at udvikle Østjyllands position som Danmarks største vækstcenter uden for hovedstadsområdet.

Vi tilbyder et meningsfyldt job i et lille, energisk og engagereret sekretariat med et vidt forgrenet net af samarbejdspartnere. Det er et job med fast udviklingsfokus, hvor der er initiativpligt, råderum og stor mulighed for selv at præge tingene. Der er fleksible arbejdsvilkår og høj grad af selvstændigt ansvar for opgavernes udførelse.

Ugentligt timetal: 15. Der er tale om en tidsbegrænset stilling på et år, med mulighed for forlængelse.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunikations- og udviklingskonsulent, Hanne Lykke, på telefon 4186 0945 eller fra den 13. august til sekretariatschef Jane Baad Jensen på telefon 2372 1014.