De to stærkeste fødevareregioner i Europa indgår partnerskabsaftale

Business Region Aarhus har underskrevet en historisk partnerskabsaftale med Europas stærkeste fødevareregion, Regio Foodvalley. Aftalen får stor betydning for Østjyllands positionering globalt.    

”Østjylland er centrum i den danske fødevareklynge og Regio Foodvalley er Europas stærkeste fødevareregion. Partnerskabsaftalen og de konkrete samarbejdsprojekter giver os meget større muskler at spille med. Vi bliver en endnu større spiller på fødevareområdet – ikke kun i EU, men globalt,” siger Jan Petersen, formand for Business Region Aarhus og borgmester i Norddjurs Kommune.   

Partnerskabsaftalen skal facilitere et tæt samarbejde mellem de to fødevareregioner og skabe udvikling gennem konkrete samarbejder inden for fødevareforskning, innovative og bæredygtige løsninger, styrkelse af samarbejdet mellem vidensinstitutioner og virksomheder samt startup-miljøer.   

Værdifuldt samarbejde 

Partnerskabsaftalen får stor betydning for de østjyske virksomheder. For  Regio Foodvalley står også stærkt, når det gælder forskning, og det kan de østjyske virksomheder få stor gavn af.    ”Arla Foods har fokus på, at viden er vejen til bæredygtig vækst, og jeg har store forventninger til det internationale samarbejde mellem de to stærkeste forsknings- og udviklingsmiljøer i Europa. Globale udfordringer kalder på  videnssamarbejde, der kan anvendes i praksis af virksomhederne. Partnerskabsaftalen vil styrke Arla Foods og alle andre østjyske fødevarevirksomheders vækstmuligheder,” siger Peter Sinding Andersen, videnskabsdirektør i Arla Foods.

Fakta

Regio Foodvalley i Holland Regio Foodvalley er en business region i det centrale Holland, som har en international styrkeposition inden for fødevareområdet og har verdens førende fødevareuniversitet.
 
I internationale ranglister er Wageningen Universitet nr. 1 inden for fødevare- og landbrugsforskning, mens Aarhus Universitet er nr. 14 (kilde: Best Global Universities).
 
Wageningen Campus udgør hjertet i den hollandske fødevarestyrkeposition, og det består bl.a. af Wageningen Universitet og udviklingscentre for Unilever, Friesland Campina og inkubatoren Plus Ultra. 
 
Som en del af Regio Foodvalleys internationale strategi har de kortlagt øvrige stærke fødevareinnovationsmiljøer i Europa, og blandt 19 undersøgte innovationsmiljøer har de konkluderet, at Østjylland er en af de mest oplagte samarbejdspartnere i Europa. 

Partnerskabsaftale mellem Regio Foodvalley og Business Region Aarhus