Skal du være vores nye kommunikations-praktikant i HEADSTART

HEADSTART søger praktikant

Tiltrækning af internationale specialister

HEADSTART understøtter Midtjyske virksomheder i at etablere en fælles karriereplatform til tiltrækning af velkvalificeret international arbejdskraft. Vores mål er ved fælles hjælp at vise regionen som en attraktiv karrieredestination og hjælpe den enkelte virksomhed til øget eksponering af ledige stillinger. Det gør vi gennem fælles annoncering og kommunikationsaktiviteter - og med hjælp fra et internationalt ambassadørnetværk, som går på tværs af områdets virksomheder.

Eksempler på arbejdsopgaver:

  • At deltage i udviklingen af vores internationale ambassadørnetværk på tværs af regionens virksomheder.
  • At deltage i strategiske møder, der sætter kursen for vores kommunikationsaktiviteter
  • At interviewe ambassadører og formidle deres historier på tværs af platforme
  • At skrive og udarbejde kreativt content til hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve mv.

Din profil:

Vi forestiller os, at du både har viden om og interesse for employee advocacy og tværmedial kommunikation, der rækker ud over Danmarks grænser – og forstår at sætte din viden i spil i forhold til dine opgaver.

  • Du er en dygtig historiefortæller og netværksdanner
  • Du er en dygtig formidler, også på engelsk
  • Du har gode erfaringer med produktion af tekst, foto og video til sociale medier og kan udtænke kreative kommunikationsløsninger.

Derfor skal du vælge os:

Du bliver en del af et team med stærke faglige profiler på et kontor med en uformel og fleksibel arbejdsform. Du skal have lyst til at hjælpe med at løse de mangeartede opgaver, som vi løbende definerer under projektets udvikling. Til gengæld vil du opleve tillid under ansvar og et arbejde, der har betydning for virksomheders- og regionens vækst og udvikling. Undervejs får du selvfølgelig den nødvendige vejledning og i fællesskab tilrettelægger vi praktikken, så du får mest muligt ud af din tid hos os og kommer omkring de opgaver, som interesserer dig.

Gennem denne praktik får du:

  • Erfaring med employee advocacy og strategiudvikling
  • Erfaring med content creation, online publicering, CMS samt trænet dine formidlingsevner
  • Udfordringer og ansvar. 

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til programleder for HEADSTART, Stinne Bille, på telefon 4186 4580.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: 37 timer (evt. 30 timers praktik + 7 timers studiejob)

Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1.2.2020 til 31.7.2020.

Ansøgningsfrist: 15. december 2019

Om Business Region Aarhus

HEADSTART er et sekretariat under Business Region Aarhus.

Business Region Aarhus består af de 12 kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus.

Tilsammen en million østjyder – en halv million arbejdspladser – og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet. Vores erhvervsmæssige styrkepositioner er industriproduktion, fødevareinnovation samt informations- og kommunikationsteknologi.

Vores vision er, at Business Region Aarhus er den mest toneangivende danske vækstmetropol uden for Hovedstadsområdet. Vi har international gennemslagskraft og er derigennem en væsentlig bidragsyder til dansk vækst og udvikling.