“Talent til Danmark” skal tiltrække og fastholde velkvalificeret arbejdskraft

Projektet ”Talent til Danmark” (TalenTDK)'s formål er at garantere, at virksomheder i hele Danmark har adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, som dermed er med til at sikre vækst og international konkurrenceevne. Med afsæt i den nuværende efterspørgsel efter specialister fra virksomhederne i Danmark vil projektet have et særligt fokus på kandidater med både erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Det vil især være inden for områderne Science, Technology, Engineering og Mathematics.

Målet er, at tiltrækningsforløbene og de øvrige projekter under Talent til Danmark skal tiltrække 400 kvalificerede, udenlandske medarbejdere til Danmark og fastholde de 350. 

Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har godkendt ansøgningen om EU-Socialfondsmidler til programmet Talent til Danmark. Business Region Aarhus er partner i en national koalition, der består af 28 partnere. Der er bevilget i alt 53 mio. kr. over tre år – Business Region Aarhus modtager 1,4 mio.

”Bevillingen til Business Region Aarhus skal primært bruges til at mobilisere østjyske aktører i projektet og sikre synergi til Business Regions Aarhus´ store projekt HEADSTART, ”
Stinne Bille, programleder for HEADSTART

Hun glæder sig over, at projektet allerede er i gang, og at Business Region Aarhus sidder med i styregruppen i projektet.

Du kan læse mere om "Talent til Danmark" her.