Business Region Aarhus får ny sekretariatschef

Benjamin Holst vil fremover stå i spidsen for at facilitere og understøtte samarbejdet imellem de 12 kommuner i Business Region Aarhus. Her skal han skabe et stærkt grundlag for de fælles beslutninger, som sikrer fortsat udvikling i den østjyske millionby.

Benjamin Holst har stor erfaring med erhvervsfremmesystemet og facilitering af politiske processer. Kompetencer som han fremadrettet vil bringe i spil som sekretariatschef.

En international profil med et stærkt netværk
Benjamin Holst har en baggrund i KLs regionale samarbejde (KKR Nordjylland), ligesom han har arbejdet i Bruxelles for Dansk Arbejdsgiverforening og i Indenrigsministeriet. Han kommer fra en stilling som direktør for NordDanmarks EU-kontor, hvor han har stået for den strategiske ledelse og koordinering mellem afdelingerne i Bruxelles og Nordjylland.

”Business Region Aarhus spiller en afgørende rolle i at sikre Østjyllands position som det største vækstområde uden for hovedstaden. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med de mange stærke aktører i området, hvor jeg forventer, at mit internationale perspektiv og erfaring med politisk interessevaretagelse kan bidrage til videreudvikling af kommunesamarbejdet og dermed styrke væksten og beskæftigelsen".

Gode nyheder for Business Region Aarhus
Business Region Aarhus’ formand, Kasper Glyngø, glæder sig også over, at Business Region Aarhus nu har fået en stærk profil til at videreføre faciliteringen af samarbejdet:

”I Business Region Aarhus arbejder vi for fortsat vækst og udvikling af Østjylland til gavn for hele Danmark. Med ansættelsen af Benjamin Holst får vi en sekretariatsleder med stor indsigt i erhvervsområdet og stor erfaring med at facilitere politiske processer, som vil gavne kommunesamarbejdet.”

Business Region Aarhus
Business Region Aarhus består af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus kommuner. Tilsammen en million østjyder og en halv million arbejdspladser. Business Region Aarhus er en funktionel byregion, som sammen med erhvervslivet, videninstitutioner og organisationer skaber kritisk masse, udvikler fælles løsninger på udfordringer, og styrker konkurrenceevnen i de erhvervsmæssige styrkepositioner. Både nationalt og internationalt.