Europæisk Gastronomiregion støtter madhelte og iscenesatte måltider

Tre initiativtagere med mad som omdrejningspunkt har modtaget besked om, at deres nyskabende projekter bevilges støtte fra Europæisk Gastronomiregions Mikropulje. En af de tre ansøgninger, som modtager støtte, er `Midtjyske Madhelte – minisymposium’. Symposiet skal fungere som første, selvstændige etape i et større projekt, MIDTJYSKE MADHELTE. 

Midtjyske Madhelte handler om at starte et fællesskab for alle de dygtige madaktører i regionen, der både giver os skønne, smagfulde madoplevelser, men som også har taget aktivt stilling til, hvordan de bidrager til en mere bæredygtig verden. Med Mikropuljen fra Europæisk Gastronomiregion er vi, sammen med Restaurant Moment, vildt glade og spændte over at kunne tage de første skridt og få samlet de første pionerer til et mini-symposium, hvor vi sætter kursen for fremtiden,” siger projektejer for Midtjyske Madhelte og madentusiast Nana Balle.

Det andet østjyske projekt, der modtager støtte fra Mikropuljen er Secret Hotels projekt ’EARTHBOUND Symposium’. EARTHBOUND samler videnskabsfolk, kunstnere og borgere i Aarhus og på Mols d. 23.-25. september 2020 til en undersøgelse og diskussion af klodens tilstand, klima, samliv, fødevaresikkerhed m.m. Symposiet iscenesættes som én uafbrudt vandringsforestilling, og formålet er at finde inspiration, perspektiver og løsninger på de problemer og udfordringer, som klimaforandringerne bringer med sig.

”Maden spiller en central rolle i det tværfaglige symposium mellem kunst og videnskab, der i sin helhed har fokus på menneskets relation til landskaber, biodiversitet og klodens mangfoldige væsner. Lokale råvarer og kunst vil blive forenet i et særligt iscenesat måltid udviklet i samarbejde med studerende fra Design + Change VED Linneus Universitetet i Växjö (Sverige), studerende fra Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet, samt Fælleshaverne i Knebel” fortæller Christine Fentz, kunstnerisk leder af Secret Hotel.

Ud over de to projekter i Østjylland modtager Skjern Enge Klyngen støtte til deres projekt ’Smags- og oplevelsesture i Skjern Enge’, der er guidede ture ud til fem fødevareproducenter. De tre projekter støttes samlet med tæt på 50.000 kr. Beslutningsudvalget for Mikropuljen begrunder deres valg med, at de tre projekter udmærker sig inden for puljens rammer og kan være med til at gøre en forskel i regionen.

”Det er dejligt, at vi kan være med til at realisere gode initiativer og finde løsninger i fællesskab på de store udfordringer, vi står over for. Oplevelseserhvervene og spisestederne lider hårdt under Corona-pandamien, og derudover har vi stadigt en klimakrise. Så vi er nødt til at finde løsninger, der også er klimamæssigt bæredygtige. Erfaringen viser, at kriser i samfundet ansporer folk til at udvikle markante innovative løsninger, og de to symposier skaber et stærkt grundlag, for at det kan ske,” siger Ole Bollesen, borgmester i Syddjurs Kommune og bestyrelsesmedlem i Business Region Aarhus.

FAKTA OM EUROPÆISK GASTRONOMIREGION

Region Midtjylland blev udnævnt til Europæisk Gastronomiregion i 2017 under temaet Rethinking Good Food. Titlen blev tildelt af en international jury som en anerkendelse af regionens madkultur. Titlen er en blivende titel.

Food Organisation of Denmark fungerer som sekretariat for Europæisk Gastronomiregion, der finansieres og drives i samarbejde med Region Midtjylland, Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Institut of Meals.

FAKTA OM MIKROPULJEN

Mikropuljen har til formål at støtte nyskabende oplevelser, samarbejder og koncepter for udvikling af lokalsamfund i regionen inden for gastronomi og kultur. De støttede projekter er valgt på baggrund af deres potentiale til at bidrage til en bæredygtig udvikling i regionens by-og landområder herunder dyrke stærke identiteter, understøtte ”det gode liv” og fremme stolthed i lokalområder. Puljen er skabt ud fra et ønske om at støtte ildsjæle, nye samarbejder og mindre lokale projekter, hvor der er kort fra ide til handling.

Europæisk Gastronomiregion uddeler midler to gange årligt, og der kan bevilges op til 20.000 kr. per projekt. Næste ansøgningsfrist er 29. oktober 2020. De indkomne ansøgninger behandles af et beslutningsudvalg bestående af repræsentanter fra Institute of Meals, Food Organisation of Denmark, Business Region MidtVest og Business Region Aarhus.

Projekthaverne kontaktes på:

  • Food for Thought: Nana Balle, nab@kontekstkommunikation.dk, tlf. 22 95 14 05
  • Secret Hotel: Kirstine Bauning, coordinator@secrethotel.com, tlf. 26 80 59 87
  • Skjern Enge Klyngen: Anders Juhl, Lowlands Denmark, info@juhl-agger.dk, tlf. 93 80 33 24 

For yderligere information om Europæisk Gastronomiregion og Mikropuljen, kontakt:

Zenia Strunck Mikkelsen, projektleder, Europæisk Gastronomiregion
Tlf.: +45 28 71 08 54
Mail: zenia@thefoodproject.dk