EUROPÆISK GASTRONOMIREGIONS MIKROPULJE 2021 ER ÅBEN FOR ANSØGNINGER

Europæisk Gastronomiregions Mikropulje er nu åben for ansøgninger fra ildsjæle med en kreativ gastronomisk idé. Puljen kan søges til nyskabende gastronomiske oplevelser, samarbejder og koncepter for udvikling af lokalsamfund i Region Midtjylland.

De støttede projekter skal bidrage til en bæredygtig udvikling i regionens by- og landområder herunder dyrke stærke identiteter, understøtte ”det gode liv” og fremme stolthed i lokalområder. Mikropuljen skal bidrage til, at vækstlagets idéer kan realiseres og give aktører muligheden for at teste deres koncepter, idéer eller projekters styrker og svagheder.

Mikropuljen uddeles som en del af Europæisk Gastronomiregion, den blivende titel som Region Midtjylland modtog af en international jury i 2017. Europæisk Gastronomiregion har siden 2015 haft særligt fokus på kultursamarbejder, kokkesamarbejder, internationalisering og events. Med Mikropuljen sættes der nu ekstra fokus på oplevelsesøkonomi og lokalsamfundet. Puljen er skabt ud fra et ønske om at støtte ildsjæle, nye samarbejder og mindre lokale projekter, hvor der er kort fra idé til handling.

Mikropuljen støtter almennyttige projekter og yder således ikke støtte til kommerciel nytte.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2021.

FAKTA: HVAD ER MIKROPULJEN?

Europæisk Gastronomiregions Mikropulje uddeler to gange årligt i alt 50.000 kr. til en række nytænkede oplevelser, events eller koncepter.

Læs mere om mikropuljen og download udbud, vilkår og ansøgningsskema her.

KRAV

 • Projekterne skal tage udgangspunkt i mad herunder fx natur, gastronomi, måltidet eller råvarer
 • Projekterne skal være funderet i Region Midtjylland
 • Der skal bidrages med minimum 50 % x medfinansiering. Medfinansiering kan godt være i timer.
 • Projekterne skal gennemføres inden for 6 måneder efter bevilling
 • Se mere under ’Vilkår ved modtagelse af tilskud fra Europæisk Gastronomiregions Mikropulje

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Potentialet til videreførelse efter afholdelse
 • Samarbejde på tværs af sektorer som gastronomi og kultur
 • Graden af nyskabelse
 • Inddragelse af eller bidrag til lokalsamfund

PRAKTISK

 • Der kan søges om op til 20.000 kr. 
 • Ansøgninger vurderes af et udvalg bestående af repræsentanter for Gastronomiregionens styregruppemedlemmer.
 • Ansøgningsfrist: 15. marts 2021.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen er du velkommen til at kontakte Louise Nørgaard Reifling på lnr@thefoodproject.dk.