Nu kan I søge "Udviklingspuljen for det østjyske fødevareøkosystem"

I 2020 medfinansierede Østjysk Fødevarepartnerskabs udviklingspulje to projekter, der medvirker til at styrke det østjyske økosystem for fødevarer og bioressourceinnovation. Projektet oPack fik midler fra udviklingspuljen til en ny åben innovationsplatform på Aarhus Universitet, som styrker samarbejdet mellem forskere og virksomheder. Målet er at forske i bæredygtige emballageløsninger til fødevarer, så mere klimavenlige løsninger kan udvikles af virksomhederne. Fire landbrugsskoler i Business Region Aarhus fik også del i puljen. Midlerne skal sikre, at de landbrugsfaglige erhvervsuddannelser ruster eleverne til fremtidens klimasmarte landbrug med støtte fra EU.  

Her i 2021 er der igen muligheden for at få midler fra `Udviklingspuljen for det østjyske fødevareøkosystem´. Så er I en organisation, som beskæftiger jer med erhvervsudvikling i fødevarebranchen, er udviklingspuljen lige nu åben for nye ansøgninger. Midlerne gives til projekter, der har til formål at styrke økosystemet for fødevarer- og bioressourceinnovation i Østjylland. 

Prioriteringer  
Østjysk Fødevarepartnerskab vil prioritere ansøgninger, der især: 

  • sigter mod at realisere fysiske eller digitale faciliteter, der giver virksomheder adgang til:
    • labs/forskningsinfrastruktur
    • viden
    • kvalificeret arbejdskraft
  • sigter mod at styrke vækstlaget af startups og scaleupsi Østjylland. 
  • sigter mod at styrke forbindelsen til andre førende fødevare- og bioressourcehubs i verden.

Det er en styrke, hvis projekterne er nyskabende, skaber varige forbedringer af økosystemet og udvikles isamarbejde med – og medfinansieres af - fx videninstitutioner, erhvervsfremmeaktører, offentlige aktører, innovationsmiljøer og fonde. Ansøgninger kan godt alene have fokus på fødevarer eller bioressourcer. 

Fakta og sådan søger I  
Der er i alt 200.000 kr. i puljen i 2021.  

Projektet skal sættes i gang inden udgangen af 2022, hvorefter de første resultater skal kunne afrapporteres.  

Ansøgninger på maks. tre sider skal være modtaget senest fredag den 8. oktober 2021. Ansøgninger sendes til specialkonsulent Jesper Henrik Borg Christensen, Business Region Aarhus, på mail jhc@aarhus.dk. 

Jesper Borg Christensen kan også kontaktes på mobil 2332 8580 for yderligere information om `Den østjyske innovationspulje for fødevarer´. Den 1. november 2021 vil ansøgere blive oplyst, hvorvidt ansøgningen er blevet godkendt. 

Østjysk Fødevarepartnerskab består af virksomheder, videninstitutioner og borgmestre der står bag Business Region Aarhus’ handleplan for fødevarer- og bioressourcer 2020-2022. Østjysk Fødevarepartnerskab følger løbende op på strategien og støtter op om nye initiativer der videreudvikler det østjyske økosystem for fødevarer og bioressourcer. I 2020 var der afsat 150.000 kr. til at støtte op om nye initiativer, og i 2022 er der 200.000 kr. i puljen. 

Business Region Aarhus er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder – en halv million arbejdspladser – og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet. 

Business Region Aarhus består af kommunerne Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Randers, Viborg og Aarhus.