Ny DI-måling understreger østjyske virksomheders behov

De midtjyske kommuner skal prioritere infrastruktur og arbejdskraft højst, hvis det står til virksomhederne i Midtjylland. Det viser Dansk Industris årlige måling for lokal erhvervsvenlighed.

Resultaterne fra undersøgelsen overrasker da heller ikke formand for Business Region Aarhus og borgmester i Hedensted Kommune, Kasper Glyngø:

”Vi hører fra rigtig mange af vores østjyske virksomheder, at de og deres medarbejdere har markante udfordringer med at komme rundt i trafikken, og manglen på kvalificeret arbejdskraft er for stadigt flere virksomheder en markant hæmsko for fortsat vækst”. 

Endnu vigtigere her end i resten af landet
Infrastruktur og arbejdskraft er ikke bare de to øverste prioriteter for virksomhederne i Midtjylland – indsatsområderne er også vigtigere for de midtjyske virksomheder sammenlignet med virksomheder i resten af landet.

Business Region Aarhus gør noget ved virksomhedernes udfordringer
De østjyske kommunesamarbejde Business Region Aarhus er opmærksom på udfordringerne med at sikre en velfungerende infrastruktur og tiltrækning og fastholdelse af velkvalificeret arbejdskraft. Derfor er netop arbejdskraft og infrastruktur centrale fokusområder i arbejdet for bedre erhvervsvilkår i Østjylland:

”DI’s erhvervsklimaundersøgelse understreger, at infrastruktur og arbejdskraft er de vigtigste indsatsområder for at sikre virksomhedernes fortsatte vækst - især i vores region. Det er godt at få bekræftet, at vores forstærkede indsats i Business Region Aarhus for at styrke den østjyske infrastruktur og tiltrække specialiseret international arbejdskraft er i tråd med virksomhedernes aktuelle behov,” fortæller Kasper Glyngø.

Kasper Glyngø tilføjer: ”Vi har op mod infrastrukturforhandlingerne gjort politikerne på Christiansborg opmærksom på virksomhedernes presserende infrastruktur, og det er dejligt at politikerne i høj grad lyttede ved de infrastrukturforhandlinger der blev afsluttet før sommer. Fx vil udvidelsen af E45 fra Vejle til Aarhus N til en 3-sporet motorvej allerede blive påbegyndt i 2022.”

”Vi har en stor indsats for at tiltrække velkvalificeret international arbejdskraft til de østjyske virksomheder. Vi har nu flere end 6.000 internationale specialister med interesse for det østjyske jobmarked der modtager vores karriere-nyhedsbrev, og vi gennemfører løbende kampagner der synliggøre virksomhedernes stillingsopslag overfor en relevant international målgruppe.” 

Fakta om undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima
Lokalt Erhvervsklima er en landsdækkende undersøgelse fra Dansk Industri, der evaluerer og sammenligner erhvervsvenligheden i landets kommuner. Alle kommuner, med undtagelse af Læse, Fanø, Langeland, Samsø og Ærø, indgår i undersøgelsen.

Vurderingen af kommunernes erhvervsvenlighed er baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt de lokale virksomheder samt en lang række statistiske parametre, der indikerer, hvordan det er at drive virksomhed i kommunen. I årets tilfredshedsundersøgelse har 7.616 virksomheder deltaget fra de 93 kommuner, som undersøgelsen dækker over.

DI’s erhvervsklimamåling er offentliggjort d. 1. september 2021 og kan læses her: www.danskindustri.dk/le