Regeringens udspil løser store problemer på E45, men efterlader en udfordring

På vegne af de 12 borgmestre i Business Region Aarhus udtaler formandskabet:

”Det er rigtigt set af regeringen at prioritere udvidelsen af E45. Det vil vi gerne kvittere for. Motorvejen imellem Kolding og hele vejen op til Limfjorden er Jyllands trafikale hovedpulsåre, som i markant stigende grad stopper til. Det er derfor vigtigt, at udvidelsen snart begynder, men også at alle strækninger udvides.”         

Vejdirektoratets undersøgelser fra 2020 dokumenterer, at en udvidelse af strækningerne i det østjyske bybånd imellem Vejle og Randers N er nødvendig, fordi der daglig er stor trængsel på alle strækninger.

Ifølge formandskabet er det er derfor godt, at regeringen vil udvide fra Vejle til Aarhus, men Vejdirektoratets VVM-undersøgelse dokumenterer også, at der vil opstå kritisk trængsel, hvis ikke strækningen Aarhus N – Randers N også bliver udvidet.

Vejdirektoratet dokumenterer desuden, at trængslen på Aarhus N – Randers N bliver forstærket af udbygningen af E45 fra Aarhus til Vejle. I regeringens infrastrukturudspil indgår forbedring af tilslutningsanlæg omkring Randers. Det løser en del af udfordringerne, men ikke alle.  ”E45 imellem Aarhus N – Randers N risikerer at blive en flaskehals, hvis den strækning ikke kommer med,” siger formand i Business Region Aarhus, Kasper Glyngø og fortsætter:

”Vi vil derfor sammen med erhvervslivet igangsætte et øget pres, så Folketingets partier støtter udvidelsen af E45 hele vejen fra Vejle til Randers Nord. Det østjyske bybånd imellem Vejle og Randers N er det største vækstcenter udenfor hovedstaden.”

Vejdirektoratets seneste tal viser, at den østjyske motorvej E45 klart oplever den største stigning i trængslen blandt de 10 mest trængselsbelastede motorveje i Danmark. På blot to år (2016-2018) er trængslen steget med over 32 %.

Formandskabet i Business Region Aarhus pointerer, at det er vigtigt for jobskabelse og den fortsatte vækst, at infrastrukturen kan understøtte udviklingen til gavn for hele Danmark. Væksten i den danske klimavenlige eksport af fødevarer, vand- og vindteknologi bliver væsentligt hæmmet af trængslen på E45, så det haster med en udvidelse på hele strækningen imellem Vejle og Randers N.

Formandskabet for Business Regionen Aarhus udgøres af:

Borgmester i Hedensted Kommune, Kasper Glyngø, borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, og borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum.