Små og mellemstore virksomheder skal have bedre værktøjer til rekruttering og modtagelse af udenlandsk arbejdskraft

Internationale medarbejdere er good business. De kan lette adgangen til det globale marked og booste eksporten, de bidrager til øget innovation gennem deres anderledes måde at tænke på, og så kan de udgøre den arbejdskraft, som vi mangler i Danmark f.eks IT/tech-kompetencer til digitalisering eller faglærte til byggerierne.

Men mens store virksomheder i Danmark rapporterer om succesfuld rekruttering og fastholdelse af internationale talenter, så er det en helt anden historie hos de små og mellemstore virksomheder, de såkaldte SMV’ere. Disse virksomheder har ikke de samme ressourcer og har derfor brug for viden og hjælp til i stedet at rekruttere og fastholde medarbejdere fra udlandet, påpeger folkene bag det nye forskningsprojekt.

”International arbejdskraft er en nødvendighed for mange østjyske virksomheder, der har svært ved at få besat alle deres specialiststillinger. Samtidig ved vi, at internationale medarbejdere bidrager med både innovation, øget eksport og vækst for landsdelen, så vi vil meget gerne hjælpe vores små- og mellemstore virksomheder til at blive endnu bedre til at rekruttere fra udlandet,” siger Benjamin Holst, sekretariatschef hos Business Region Aarhus.

SMV’erne i fokus

Med knap 6 mio. kr. i støtte vil Onboard Denmark i tæt samarbejde med SMV’er fra hele landet udvikle en række værktøjer skræddersyet til de enkelte virksomheders konkrete behov. Disse værktøjer vil gøre det muligt for SMV'er selv eller for f.eks. regionale forretningskonsulenter og HR-specialister, bedre at forstå, om og hvordan SMV'er skal målrette sig mod at rekruttere internationale talenter, og hvordan man udvikler en kultur, der øger fastholdelsen af udenlandske medarbejdere.

Med et solidt forskningsgrundlag for både virksomheder og talenter, kan vi udvikle en værktøjskasse, der tilgodeser begge parter. Det bliver en slags hjælp til selvhjælp, så virksomhederne selvstændigt kan komme i gang med eller forbedre rekruttering og onboarding af international arbejdskraft.
Benedikte Brincker, Institutleder på Sociologisk Institut, KU

Bag Onboard Denmark står en sammenslutning af partnere med ekspertise i global mobilitet og partnere, der dagligt hjælper SMV’er til vækst og udvikling. 

Fra forskning til praksis

Onboard Denmark er et forskningsprojekt, men har fra start til slut fokus på at indhentet viden omsættes til praksis. Her spiller projektpartnerne DI og Business Region Aarhus, gennem deres arbejde med talenttiltrækning, en stor rolle. Det samme er gældende for projektets samarbejde med aktører omkring Femern Projektet, som bidrager til at udvikle konkrete værktøjer til brug ved bl.a. større regionale udviklingsprojekter, der kræver en stor del faglærte arbejdere.

Fordi der internt i projektet er en tæt forbindelse mellem forskere og erhvervsaktører, kan den viden, der optages fra både talenter og virksomheder hurtigt sættes i anvendelse og gøre en konkret forskel for landets små- og mellemstore virksomheder allerede indenfor nær fremtid.
Paola Andrea Barrientos Quiroga, Scientific Officer at Innovation Fund Denmark

Vil du vide mere?

Her kan du læse mere om projektet Onboard Denmark, eller kontakt Claire Maxwell, Professor på Sociologisk Institut, KU via cm@soc.ku.dk/ 28 70 11 92 eller Nikolaj Lubanski, Direktør for Marketing og Talent, Copenhagen Capacity via nl@copcap.com/ 22 16 15 11