E45-udvidelsen skaber ny vækst og arbejdspladser til Østjylland

”Det er helt rigtigt set og rettidigt omhu, at udvidelsen af E45 fra Aarhus N til Hornstrup ved Vejle har topprioritet i infrastrukturplanen. Vi er rigtig glade for, at arbejdet med udvidelsen til 3 spor allerede begynder i 2022. Udvidelsen betyder, at virksomhederne kan skabe ny vækst og arbejdspladser til Østjylland og Danmark,” siger formand for Business Region Aarhus, Kasper Glyngø, på vegne af samtlige borgmestre i Business Region Aarhus.  

Business Region Aarhus er fulde af ros til forligspartierne for at vedtage en udbygning af strækningerne fra Aarhus N – Vejle. Strækningen er allerede i dag præget af stor trængsel, og der var udsigt til, at trafikken om få år nærmest ville gå i stå.

”Der er mange, der er berørte af trængslen på E45. Business Region Aarhus vil gerne takke for det gode samarbejde med virksomheder, uddannelser, organisationer og kommuner om i fællesskab at få synliggjort det presserende behov for udvidelse af E45 i Østjylland. Igennem de seneste år har der været en tæt kontakt, som har sikret, at de store udfordringer med trængslen er blevet tydelig og dermed underbygger behovet for, at E45 nu bliver udvidet.” siger Kasper Glyngø.

Beslutning i 2027:  Aarhus N – Randers N

Business Region Aarhus havde håbet, at Folketingets partier også nu ville beslutte at udvide E45 fra Aarhus N – Randers N.

”Det er en skuffelse, at den strækning ikke er prioriteret i infrastrukturplanen. Men det er godt, at partierne er enige om, at etapen fra Aarhus N til Randers N skal prioriteres som led i kommende infrastrukturplaner. Vi opfordrer derfor klart partierne til at sikre, at udvidelsen af strækningen Aarhus N – Randers N bliver topprioritet om fem år, når partierne igen skal mødes og kigge på projekterne. En række store virksomheder med stort transportbehov har annonceret markante virksomhedsudvidelser langs E45 i Østjylland til i alt 3.400 medarbejdere siden offentliggørelsen af VVM-undersøgelsen for strækningen Aarhus N – Randers N i juni 2020,” siger Kasper Glyngø og pointerer, at opdaterede beregninger dokumenterer, at der er en særdeles god samfundsøkonomi i at udvide E45-strækningen Aarhus N – Randers N i forlængelse af udvidelserne af de øvrige strækninger.

”Samlet set vil hele forliget medføre, at der kommer ny vækst og arbejdspladser til hele Østjylland i form af nye veje, letbaner, tog, og busser til hele regionen,” siger formand for Business Region Aarhus, Kasper Glyngø, på vegne af samtlige borgmestre i Business Region Aarhus.  

Kontakt formand for Business Region Aarhus, Kasper Glyngø, mob: 29244174