NYT JOB: Brænder du for politisk interessevaretagelse

Nyt job i Business Region Aarhus

Et samarbejde mellem 12 østjyske kommuner

Hos Business Region Aarhus arbejder vi hårdt på at videreudvikle et stærkt og sammenhængende erhvervsliv og arbejdskraftsområde. Østjyllands potentiale er stort, og din rolle vil være at facilitere samarbejdet mellem erhvervsliv, politikere, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer. Din kerneopgave bliver - helt enkelt - interessevaretagelse med det mål at sikre rammevilkår, der gør det muligt at udvikle Østjylland til en førende international vækstregion.

Business Region Aarhus har netop vedtaget Strategi 2022-2026, der sætter fokus på interessevaretagelse som kerneopgave og rummer tre strategiske fokusområder: Grøn omstilling, rekruttering af kvalificeret arbejdskraft samt infrastruktur og mobilitet. Vi opnormerer derfor Business Region Aarhus sekretariatet med to stillinger.

Fælles for begge stillinger gælder, at du:

 • Arbejder for at opnå politisk gennemslagskraft. Det gør du blandt andet via analyser af høj kvalitet. Du får de gode analyse-idéer, der kan sætte en dagsorden, og du bruger din evne til at trække de væsentligste resultater og skarpe vinkler ud af komplekse data, så det kan bruges og forstås af modtagere med forskellig faglig baggrund.
 • Sætter dit fokusområde på den politiske dagsorden. Du bidrager med et velfungerende personligt netværk, et sikkert blik for områdets centrale interessenter og din evne til at facilitere samarbejde og alliancer.
 • Sikrer muligheder for indflydelse, finansiering og dialog med politikere, erhvervsliv og relevante institutioner og organisationer.
 • Følger de relevante politiske dagsordener tæt og arbejder for at videreformidle viden til relevante parter.
 • Reagerer på muligheder for politisk opbakning og finansiering.
 • Udarbejder dagsordner, fremskaffer nøgletal, laver præsentationer, arbejder aktivt med presse/SoMe og skriver notater til blandt andre de 12 borgmestre og kommunaldirektører.


Særligt fokus for grøn omstilling

Virksomhederne i Business Region Aarhus tager internationalt lederskab i den grønne omstilling. En vigtig prioritet og forudsætningen for fortsat lederskab er elektrificering af samfundet med grøn strøm. Derfor arbejder Business Region Aarhus for at sikre udbygning af det østjyske elnet.

En vigtig opgave for én af de nye konsulenter er derfor at etablere og facilitere samarbejder mellem energisektoren, kommunal- og landspolitikere og koordinere med østjyske virksomheder samt sikre løbende PR.

Særligt fokus for kvalificeret arbejdskraft

Business Region Aarhus arbejder for at sikre virksomhederne nem adgang til kvalificeret arbejdskraft med afsæt i et tæt samspil mellem kommunerne, uddannelses- og forskningscentrene, samt virksomhederne med særlig fokus på at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Det er et mål for Business Region Aarhus at styrke uddannelses- og efteruddannelsesudbuddet i Østjylland. Der skal derfor udarbejdes cases, der afdækker efteruddannelsesbehovet og potentielle muligheder. Casene skal repræsentere værdi for såvel uddannelsesinstitutioner som virksomheder. Der skal også opbygges et tæt samarbejde mellem relevante uddannelsesinstitutioner og Business Region Aarhus.

Særligt fokus for infrastruktur

Der er fortsat et akut behov for udvidelse af E45 til 3 spor fra Aarhus N til Randers N. Der er allerede i dag trængsel på strækningen. Trængslen er en stopklods for væksten, forringer virksomhedernes muligheder for at rekruttere medarbejdere og øger omkostningerne og usikkerhederne for virksomheder, som anvender strækningen.

Udvidelsen af afkørslerne på strækningen, som er aftalt i infrastrukturforliget, er ikke tilstrækkeligt. Business Region Aarhus arbejder derfor målrettet for at sikre en udvidelse af E45 til 3 spor fra Aarhus N til Randers N.

Samtidig er det også helt afgørende at fastholde det allerede vedtagne infrastrukturforlig, som indebærer en række markante forbedringer herunder i særlig grad en udvidelse af E45 på strækningen fra Hornstrup til Aarhus N.” 
 

Vi forestiller os, at du

 • er god til relationer, har et relevant netværk, har personlig gennemslagskraft og kan skabe solide alliancer og samarbejde med mange forskellige aktører.
 • tænker og arbejder analytisk og har en stærk metodefaglig værktøjskasse, som du blandt andet trækker på i analyseopgaverne
 • kan agere i et politisk miljø og ved, hvad der er politisk gangbart
 • er en stærk formidler både skriftligt og mundtligt - kan omformulere kompleks information til skarpe vinkler og let forståelige budskaber, der er i øjenhøjde med modtageren
 • trives med en varieret hverdag, hvor du den ene dag udarbejder oplæg, som andre skal præsentere, og den anden dag selv ”er den”.

 Krav til stillingen

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk samfundsvidenskabelig baggrund, har faglig tyngde og har lært håndværket ”politisk interessevaretagelse”. Det kan være, du har monitoreret et politisk område, udarbejdet politiske udspil, været chefkonsulent, arbejdet i en interesseorganisation, har erfaring med ledelsesbetjening eller lignende.

Du har dokumenteret erfaring med sagsfremstilling og med at strukturere og formidle viden. Vi lægger derfor vægt på stærke mundtlige og skriftlige kompetencer.

Det er en fordel, hvis du har forudgående kendskab til et af de tre strategiske fokusområder.

Det er en fordel, hvis du har gyldigt kørekort og adgang til bil.

Derfor skal du vælge os:
Du kan i Business Region Aarhus sekretariatet forvente en spændende og udfordrende rolle placeret centralt mellem adskillige aktører og imellem politik og samfund. Du får mulighed for at præge vigtige østjyske dagsordener, og du bidrager til at indfri store potentialer i Østjylland.

Business Region Aarhus ledes af en politisk styregruppe – de 12 borgmestre – og arbejdet udføres af et sekretariat bestående af en sekretariatsleder og 4 konsulenter. Du kommer til at indgå i et uformelt og resultatorienteret miljø. Du bliver en del af et fagligt stærkt miljø, der til dagligt sidder på rådhuset i Aarhus, samtidig med at du indgår i tæt samspil med dygtige kollegaer i alle 12 medlemskommuner. Medlemskommunerne er Randers, Favrskov, Viborg, Silkeborg, Skanderborg, Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Syddjurs, Norddjurs og Aarhus.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Vi håber, du kan starte den 1. november 2022.   

Ugentligt timetal: 37 timer

Hvis du vil vide mere:
.. er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder i Business Region Aarhus Benjamin Holst på telefon 2480 6289
Ansøgning
Søg stillingerne vi det her link: https://lnkd.in/esC4reCj 

Ansøgningsfrist: 28 august 2022. 
 
Den 31. august udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale. Første samtalerunde afholdes den 7. september.
Der medvirker rekrutteringskonsulent i ansættelsesprocessen, og der vil blive brugt færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå i løbet af uge 37. Anden samtalerunde afholdes den mandag den 19. september.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion og nationalitet til at søge.

Om os:

Læs mere om Business Region Aarhus: https://businessregionaarhus.dk/ Du kan læse mere i Business Regions nye strategi HER og få yderligere oplysninger om opgaver/profil ved at kontakte sekretariatschef Benjamin Holst