Praktikant/studentermedhjælper søges til Business Region Aarhus

Business Region Aarhus er et samarbejde mellem de 12 østjyske kommuner, hvor vi arbejder med at videreudvikle et stærkt sammenhængende erhvervsliv og arbejdskraftsområde i Østjylland. Business Region Aarhus har vedtaget en strategi for 2022 – 2026, hvor kerneopgaven er interessevaretagelse.

Østjyllands potentiale for vækst er stort og du vil fra dag 1 opleve at komme helt ind i det politiske maskinrum og være med til at udtænke initiativer, som kan gavne de østjyske virksomheder. Din rolle bliver at understøtte vores mål inden for de tre strategiske fokusområder: grøn omstilling, kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur.

Du vil indgå i et lille team med en flad struktur, og du vil derfor få mulighed for meget forskelligartede arbejdsopgaver. Dine primære opgaver vil være:

 • Monitorering af de tre strategiske fokusområder med henblik på at understøtte politisk interessevaretagelse.  
 • Deskresearch og kortlægning af lovgivning og stakeholders.

Men dine opgaver vil også bestå af: 

 • Politisk betjening af kommunaldirektører og borgmestre herunder forberedelse af taler, oplæg, pressemeddelelse mv.
 • Forberedelse, eksekvering og kvalificering af analyser indenfor de tre fokusområder.
 • Opgaver og koordinering i forbindelse med events som byrådskonference, ministerbesøg, netværksmøder mv.
 • Øvrigt sekretariatsarbejde.

Vi bestræber os på at tilrette praktikforløbet ud fra dine egne kompetencer og interesser.


Din profil:
Vi forestiller os, at du er i gang med en videregående samfundsvidenskabelig uddannelse og derfor er bekendt med, hvordan en politisk styret organisation er skruet sammen.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har politisk tæft og interesse for erhvervs- og vækstpolitik
 • Har analytisk sans, en god talforståelse og blik for sammenhænge.
 • Er struktureret og god til at tilrettelægge din tid.
 • Har gode skriftlige formidlingsevner på både dansk og engelsk.
 • Er opsøgende og initiativrig af natur.
 • Kan løse opgaver effektivt og i samarbejde med andre.


Derfor skal du vælge os:
Business Region Aarhus byder på en unik mulighed for at være med helt inde i det politiske maskinrum og blive klogere på de mekanismer, der kan flytte politiske dagsordener. Du vil få et indgående kendskab til at arbejde med politisk interessevaretagelse og du bidrager til at indfri de store potentialer i Østjylland.

Business Region Aarhus ledes af en politisk styregruppe – de 12 borgmestre – og arbejdet udføres af et sekretariat bestående af en sekretariatsleder og 4 politiske konsulenter. Du kommer til at indgå i et uformelt og resultatorienteret miljø. Vi understøtter et tæt samarbejde med interessenter, der typisk repræsenterer politik, erhverv og viden.

Det er et job med fast udviklingsfokus, hvor der er initiativpligt, råderum og stor mulighed for selv at præge tingene. Der er fleksible arbejdsvilkår og høj grad af selvstændigt ansvar for opgavernes udførelse.


Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: 30

Efter aftale er der mulighed for enten 30 timers praktik eller 37 timer, heraf 30 timers praktik kombineret med syv timer som studentermedhjælper. Vi er fleksible vedrørende arbejdstider inden for normal arbejdstid.

Stillingen løber fra august/september 2023 til januar 2024.

Dit arbejdssted vil være delt mellem Aarhus Rådhus og Skanderborg Rådhus. Der vil desuden jævnligt være mulighed for at komme til København i forbindelse med møder med interessenter mv. 

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Benjamin Holst på telefon 2480 6289 eller politisk konsulent Klara Jabcke på telefon 2135 3596. 


Ansøgning
Du kan søge stillingen her:

Vi forventer, at 1. samtale finder sted i uge 16.

Business Region Aarhus ser mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion og nationalitet til at søge.