Voxmeter-måling: Udenlandske studerende er en nøgle til fremtidens arbejdskraft i Østjylland

Hvor skal fremtidens arbejdskraft komme fra? Dygtige medarbejdere er en knap ressource i erhvervslivet, og ledigheden blandt dimittender har ikke være lavere siden 2007.

I en ny Voxmeter-analyse blandt 100 af de største virksomheder i Østjylland svarer knap 60 pct., at udenlandske studerende i Danmark er en del af løsningen i forhold til at rekruttere fremtidens arbejdskraft, og af dem svarer over 80 pct., at de er villige til at ansætte udenlandske studerende, når de er færdige med deres uddannelse.

Analysen er igangsat af Business Region Aarhus, som er et erhvervsstrategisk samarbejde mellem 12 østjyske kommuner. Østjylland er Danmarks næststørste vækstcenter med 1 mio. indbyggere, 50.000 virksomheder og en halv million arbejdspladser.

I en international virksomhed som Blue Water Shipping, ser Christian Iversen, CHRO, People, Strategy & Communications, også flere internationale studerende som en vigtig brik til at rekruttere tilstrækkeligt med dygtige medarbejdere i fremtiden.

”Vi har hovedparten af vores forretningsaktiviteter uden for Danmark og har i stigende omfang også internationale medarbejdere beskæftiget. De er velkommen og bidrager bl.a. til at øge diversiteten og kompetencerne inden for særlige fokusområder i vores organisation. Det er ikke blot vigtigt på den korte bane, men i høj grad også på den længere bane. Både for os og resten af vores arbejdsmarked.”

I regeringens 2030-plan er der lagt op til at åbne op for flere internationale studerende, og senest har Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund kaldt behovet for flere udenlandske studerende for et wake up call.

Østjylland har globalt udsyn
”Virksomhederne efterspørger klart de udenlandske studerende som en pipeline til fremtidens arbejdskraft. Og tallene viser, at andelen af internationale studerende på kandidatniveau pr. 1000 lønmodtager i Østjylland ligger markant lavere end i visse andre dele af landet. Det kan virksomhederne i Danmarks næststørste vækstcenter ikke være tjent med,” siger formanden for Business Region Aarhus, Frands Fischer.

Han glæder sig over, at der blandt virksomhederne er en stor vilje (over 80 pct.) til også at ville ansætte de internationale studerende, når de er færdige med deres uddannelse.

De positive meldinger fra de østjyske virksomheder matcher nye ledighedstal, der viser, at ledigheden for nyuddannede på alle videregående uddannelsesniveauer er på det laveste niveau siden før finanskrisen.

”Flere internationale studerende til Østjylland er med til at styrke det globale udsyn og potentialet for virksomhedernes eksporteventyr. Vores virksomheder i regionen har historisk været stærke inden for eksport. Det må ikke sættes over styr, når vi har muligheden for at byde flere internationale studerende inden for,” siger Frands Fischer.