Gå til hovedindhold

Business Region Aarhus og Dansk Erhverv i fælles opråb: Vi skal blive bedre til at forstå lokale virksomheders hverdag

Politikere, erhvervsorganisationer, embedsværk og medier skal være bedre til at have blik for, hvad nationale politiske dagsordener betyder lokalt og regionalt for virksomheder.

 • Læs op

Indhold

  Skal vi fremtidssikre dansk velstand og velfærd, er det afgørende at sikre gode rammer for at drive virksomhed i hele landet. Det kan vi i Dansk Erhverv og Business Region Aarhus hurtigt blive enige om. Rammevilkår lyder måske kedeligt, men er ikke desto mindre ekstremt vigtigt, når man som virksomhed skal vælge, hvor man vil drive sin forretning fra. Det har også kæmpe betydning for, om virksomheder kan opnå konkurrencemæssige fordele på både nationale og internationale markeder og dermed vækste til gavn for lokalsamfundet og Danmark i det hele taget. 

  Når vi besøger virksomheder i Østjylland, men også i andre dele af landet, har vi hver især erfaret, at der er én vigtig genganger, som giver udfordringer: adgang til kvalificeret arbejdskraft, både nu og her og også i fremtiden. Det bakkes op af en Voxmeter-undersøgelse foretaget blandt de 100 største virksomheder i Østjylland. Den viser, at 40 pct. af virksomhederne oplever rekrutteringsudfordringer. Det er en af de største barrierer for fremtidig vækst, og det skal vi komme til livs.

  Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er vigtigt for virksomheder, ikke kun for at vokse, men også for at stå skarpt i konkurrencen med andre. Det gælder ikke mindst i den grønne omstilling. Det kræver et større politisk fokus. Ellers risikerer vi, at danske virksomheder flytter deres produktion til udlandet. På den måde taber vi ikke blot opgaver og arbejdspladser lokalt og nationalt, men Danmark mister også vigtig knowhow, der i stedet opbygges andetsteds.

  Én del af løsningen er at investere klogt i at give unge uddannelser og kompetencer, som virksomhederne efterspørger, og som sikrer dem et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig ser vi ind i en udvikling, hvor der bliver færre unge og dermed færre, som bliver uddannet fra vores uddannelsesinstitutioner.

  En anden del af løsningen er derfor de internationale studerende. Mange virksomheder har allerede i dag stor glæde af at ansætte internationale studerende, fordi de kan være med til at styrke virksomhedens globale udsyn og eksporteventyr. Derfor er der et stort potentiale i at øge antallet af internationale studerende på tværs af landet, både på professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter.

  Derfor er det helt afgørende med et godt samarbejde mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Vores håb for resten af 2024 er, at vi – sammen – bliver endnu bedre til at have blik for, hvordan sådanne nationale beslutninger kan forbedre vilkårene for virksomheder lokalt. Konkret har vi derfor taget initiativ til et endnu tættere samarbejde og samspil mellem Dansk Erhverv og Business Region Aarhus. Det er et første og vigtigt skridt på vejen mod en højere fokusering på virksomheders lokale rammevilkår. Gode rammevilkår er nemlig ikke kun med til at sikre erhvervslivets konkurrenceevne, men danner også grundlaget for en blomstrende lokal og national økonomi.

  Af samme årsag har Dansk Erhverv styrket sin regionale tilstedeværelse rundt i hele landet med etablering af regionale udvalg bestående af lokale virksomheder. Det giver mulighed for at have blik for og handle på lokale dagsordener. Men der er endnu mere at gøre.

  Læs debatindlægget her:

  Jyllands-Posten, bragt d. 16. april 2024.

  Sidst opdateret: 7. maj 2024