03 sep

Østjylland satser på norske og tyske turister

Østjylland har oplevet en markant vækst i norske gæsters overnatninger på 5% i første halvår af 2018. Business Region Aarhus indfrier dermed sit vækstmål. De 12 kommuners fælles markedsføring af Østjylland i Norge er opskriften på succesen. Markedsføringsindsatsen i Norge forlænges i tre år, ligesom indsatsen udvides til også at omfatte det tyske marked, baseret på de gode erfaringer. Målet er, at antallet af årlige norske og tyske overnatninger hver især er steget 10% ved udgangen af 2021.
22 jan

Det kreative arbejdsmarked boomer i Østjylland

Det kreative arbejdsmarked i Østjylland vækster, og 50.000 mennesker arbejder nu inden for dette. Antallet af kreative medarbejdere er dermed på højde med antallet af industrimedarbejdere i byregionen. Årsagen er, at virksomheder både inden for og uden for de kreative erhverv i stigende grad ansætter medarbejdere med kreative kompetencer. Siden 2010 har der været en fremgang på 10% svarende til 3.254 flere beskæftigede med kreative kompetencer.
27 dec

Østjylland fejrer nytår med jobbrag

De 12 østjyske kommuner cementerer positionen som Danmarks stærkeste vækstlokomotiv uden for hovedstadsområdet, ifølge nye tal fra Business Region Aarhus. Alene i det seneste år er der skabt 7.000 nye fuldtidsstillinger i den private sektor. Det svarer til en vækst på tre pct., hvilket er over landsgennemsnittet på 2,3 pct. Med ca. 450.000 lønmodtagerjob er antallet af job større, end før finanskrisen satte ind i 2008. Det er det hidtil højeste niveau i landsdelen, og samtidig er Østjylland den første vækstregion uden for hovedstadsområdet, der er kommet igennem finanskrisen. Det er eksportvirksomhederne, der driver væksten.