Kontaktgruppen

Favrskov Kommune

Anders Starberg Pedersen
E-mail

Hedensted Kommune

Mette Vilbrad
E-mail

Horsens Kommune

Jeppe Keller Jensen
E-mail

Norddjurs Kommune

Lene Helbo Bachmann
E-mail

Odder Kommune

Martin Hauge
E-mail

Randers Kommune

Dennis Jensen
E-mail

Samsø Kommune

Mette Løkke
E-mail

Skanderborg Kommune

Lene Brommann Carø
E-mail

Silkeborg Kommune

Tessa Salling
E-mail

Syddjurs Kommune

Marie Kiil Brøcker
E-mail

Viborg Kommune

Anders Holm
E-mail

Aarhus Kommune

Michael Allermann
E-mail