Business Region Aarhus samarbejdet er organiseret på tværs af 12 kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus.

Partnerskabet ledes af:

  • En politisk styregruppe bestående af de 12 borgmestre.
  • En administrativ styregruppe repræsenteret af de 12 kommunaldirektører.
  • En kontaktgruppe med repræsentanter fra hver af de 12 samarbejdskommuner.
  • En erhvervsgruppe bestående af erhvervsdirektører fra de 12 kommuner. 

Business Region Aarhus netværket understøttes af et fælles sekretariat.

Sådan arbejder vi

Den politiske styregruppe udpeger et formandskab på tre borgmestre for to år ad gangen, hvor borgmesteren i Aarhus Kommune er fast medlem. En mindre kommune agerer formand og en mellemstor kommune er næstformand sammen med borgmesteren fra Aarhus Kommune. Formandsposten besættes i 2020-2021 af Hedensted og næstformandsposterne af Silkeborg og Aarhus.

Det politiske formandskab igangsætter initiativer, der er i overensstemmelse med den strategiske ramme. Disse initiativer bidrager til at realisere Business Region Aarhus visionen.

De enkelte aktiviteter realiseres i tæt samarbejde med videninstitutioner, erhvervslivet eller andre interessenter. Du kan læse mere om initiativerne her.