Business Region Aarhus samarbejdet er organiseret på tværs af 12 kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus.

Partnerskabet ledes af:

  • En politisk styregruppe der består af de 12 østjyske borgmestre.
  • En administrativ styregruppe repræsenteret af de 12 kommunaldirektører.
  • Et PA-netværk med repræsentanter fra hver af de 12 samarbejdskommuner.
  • Et erhvervsnetværk bestående af erhvervsdirektører fra de 12 kommuner. 
  • Et kommunikationsnetværk med repræsentanter fra hver af de 12 østjyske kommuner.

Business Region Aarhus netværket understøttes af et fælles sekretariat.

Sådan arbejder vi

Den politiske styregruppe udpeger et formandskab på tre borgmestre, hvor borgmesteren i Aarhus Kommune er fast medlem. Formandsposten besættes i 2023 til 2. kvartal 2026 af Frands Fischer, Skanderborg Kommune. Næstformændene er Ole Vind, Hedensted Kommune og Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune. 

Det politiske formandskab igangsætter initiativer, der er i overensstemmelse med den strategiske ramme. Disse initiativer bidrager til at realisere Business Region Aarhus visionen.

De enkelte aktiviteter realiseres i tæt samarbejde med videninstitutioner, erhvervslivet eller andre interessenter.