Business Region Aarhus samarbejdet er organiseret på tværs af 12 kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus.

Partnerskabet ledes af:

  • En politisk styregruppe der består af de 12 østjyske borgmestre.
  • En administrativ styregruppe repræsenteret af de 12 kommunaldirektører.
  • Et PA-netværk med repræsentanter fra hver af de 12 samarbejdskommuner.
  • Et erhvervsnetværk bestående af erhvervsdirektører fra de 12 kommuner. 
  • Et kommunikationsnetværk med repræsentanter fra hver af de 12 østjyske kommuner.

Business Region Aarhus netværket understøttes af et fælles sekretariat.

Formandskabet i BRAA 

Sådan arbejder vi

Den politiske styregruppe udpeger et formandskab på tre borgmestre, hvor borgmesteren i Aarhus Kommune er fast medlem. Formandsposten besættes i 2023-2025 af Frands Fischer, Skanderborg Kommune. Næstformændene er Kasper Bjerregaard, Norddjurs Kommune, og Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune. 

Det politiske formandskab igangsætter initiativer, der er i overensstemmelse med den strategiske ramme. Disse initiativer bidrager til at realisere Business Region Aarhus visionen.

De enkelte aktiviteter realiseres i tæt samarbejde med videninstitutioner, erhvervslivet eller andre interessenter.