Sekretariatet

Desuden er der nedsat en kontaktgruppe, hvor repræsentanter fra de 12 kommuner sammen med sekretariatet sikrer videndeling, projektimplementering og øvrig realisering af den politiske og administrative styregruppes beslutninger.

Kontaktgruppen understøtter samtidig samarbejdet med virksomheder og andre aktører i Business Region Aarhus.

Sekretariatet har til huse i Erhvervsafdelingen i Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune.

Sekretariatet

 

Sekretariatschef
Jane Baad Jensen
jjaba@aarhus.dk
Mobil: 23 72 10 14

Kommunikationsansvarlig
Bodil Steen-Jørgensen
bokrs@aarhus.dk
Mobil: 21 22 68 20

Studentermedhjælper
Camilla Gram Huber
cgh@aarhus.dk
Mobil: 20 71 82 75