Business Region Aarhus vil med strategien fastholde og øge den positive vækst, og derigennem videreudvikle Østjylland som det største danske vækstcenter uden for Hovedstadsområdet.

De otte fokusområder realiseres i perioden 2019-2022 og er:

  1. Deling og udvikling af digitale løsninger inden for industrien
  2. Positionering af Østjylland som international fødevarehub
  3. Synergi mellem stærke økosystemer inden for de kreative erhverv
  4. Samarbejde på klima- og miljøområdet
  5. Øget antal iværksættere, herunder vækstiværksættere
  6. Industrier, hvor der er potentiale for en særlig indsats
  7. Øget arbejdsstyrke: Reduktion af dimittendledighed, synliggørelse af voksenlærlingeordning, øget optag af unge på erhvervsuddannelser og udbud af praktikpladser.
  8. Udvikling af digitale by-løsninger

Nedenfor kan du læse om de overordnede indsatsområder: Øget mobilitet, velkvalificeret arbejdskraft, erhvervsmæssige styrkepositioner og international branding.

Du kan løbende følge de initiativer, som vi igangsætter i forlængelse af strategien under vores projekter.