De konkrete politiske initiativer i Business Region Aarhus skal underbygges med partnerskaber og alliancer med andre politiske beslutningstagere, organisationer, virksomheder og institutioner.

Østjysk Topmøde

Vi afholder Østjysk Topmøde årligt om udfordringer og potentialer for vækst i partnerskab med andre østjyske beslutningstagere for at indgå konkrete samarbejder om fælles løsninger. I samarbejde med erhvervsledere sætter Business Region Aarhus på Østjysk Topmøde en fremadrettet fokus på aktuelle og kommende udfordringer i at udnytte potentialet i den østjyske vækstmetropol.

Læs mere om topmødet.

Klub Østjylland

Business Region Aarhus arbejder for at etablere tætte relationer til Christiansborg, bl.a. gennem etableringen af et uformelt mødeforum. På den baggrund har vi skabt Klub Østjylland for folketingsmedlemmer, der er valgt i Østjylland. Her bliver de østjyske politikere orienteret om strategiske tiltag i Business Region Aarhus, og samtidig får vi indblik i folketingsmedlemmernes viden om nationale initiativer.

Et samlet ambassadørkorps

Gennem vedvarende dialog og samarbejde med de 12 byråd i Business Region Aarhus er det et særligt fokus at holde regionens ca. 320 byrådsmedlemmer velorienterede om strategi og indsats i den østjyske byregion. På den måde udvikler Business Region Aarhus en række ambassadører både på nationalt og lokalt plan, som gør os til en samlet enhed og en stærk og offensiv medspiller for samarbejdspartnere i både Danmark og udlandet.

Læs mere om arbejdet indenfor "Fællesskab og kritisk masse" i Strategien 2016-2018.

Business Region Aarhus' strategi 2016-2018