Business Region Aarhus skal fremstå attraktivt som investerings- og bosætningsområde for virksomheder og arbejdskraft samt som turistdestination. Vi skal skabe en fælles forståelse af, at Østjylland er et sammenhængende område for både borgere, erhverv og omverden.  

Indsatsen tager udgangspunkt i at skabe en fælles identitet, hvor Business Region Aarhus danner rammen om det gode liv. 

Hvordan arbejder vi med international branding?
International branding er et aspekt, der indtænkes og dermed løfter indsatsen i forhold til velkvalificeret arbejdskraft og erhvervsmæssige styrkepositioner.