Alle 12 kommuner har haft positiv beskæftigelsesvækst i den private sektor siden 2013. Alene i 2017 har Østjylland oplevet en jobvækst på 2,8 %, svarende til 12.417 arbejdspladser, hvilket er den største årlige vækst efter finanskrisen. Det er eksportvirksomhederne, der driver væksten.

Virksomhederne i Business Region Aarhus eksporterer for i alt 144 milliarder kroner, hvilket svarer til 14 % af den samlede eksport i Danmark.

Fødevareeksporten tegner sig for 33% af landets samlede fødevareeksport. Livsstilserhvervene, møbler og beklædning, er også stærkt repræsenteret med 21% af landets samlede eksport.

For at fastholde og udbygge den position har fokus i 2016-2018 været:

Vækst i både Østjylland og Danmark

Business Region Aarhus varetager interesser i forhold til rammevilkår og konkurrencekraft, så den østjyske millionby står stærkt og synligt på den nationale dagsorden – alt sammen for at væksten i hele Danmark forøges.

Den østjyske motorvej E45

Vi arbejder for en samlet strategi for den overordnede mobilitet i den østjyske byregion og kommer med anbefalinger til udviklingen af det sammenhængende trafiksystem og til den overordnede trafikale infrastruktur på kortere og længere sigt. En udvidelse af E45 skal sikre bedre vilkår for de vækstorienterede virksomheder og vil være til gavn for dansk eksport, for beskæftigelsen og dermed for værdiskabelsen i Danmark.

En sammenhængende byregion

I Business Region Aarhus arbejder vi desuden på at udarbejde en national vækststrategi for den østjyske byregion. Det gør vi blandt andet med afsæt i en fælles vision og planprincipper for udvikling af Østjylland som en funktionel byregion. Over for Staten, virksomheder og borgere skal det dokumenteres, at Business Region Aarhus er en sammenhængende byregion, der kræver en overordnet planlægning. Dette gøres i samarbejde med danske og internationale byregioner.

Statslige arbejdspladser

Antallet af statslige arbejdspladser i Business Region Aarhus skal fortsat øges, og de eksisterende arbejdspladser skal fastholdes. Dette vil skabe synergieffekter, der ikke kun gavner den enkelte kommune eller byregion, men et langt større geografisk område. Business Region Aarhus er med sine kompetencer inden for viden, økonomi og kultur et attraktivt område for statslige arbejdspladser.

Læs mere om arbejdet indenfor "Konkurrence og vækst" i Strategien 2016-2018.

Business Region Aarhus' strategi 2016-2018