Vi vil sikre Østjylland de bedste vilkår for den trafikale infrastruktur og reducere trængslen på de mest belastede hovedpulsårer - for på den måde at sikre den fortsatte vækst. Vi arbejder målrettet for, at der fra politisk hold investeres i forbedringer af den trafikale infrastruktur i Østjylland. Vi vil konkret arbejde for, at udvidelsen af Østjyske Motorvej E45 til seks spor bliver højt prioriteret af Folketinget.

En udvidelse af E45 fra fire til seks spor fra Aarhus S til Randers N og fra Hornstrup til Skanderborg Syd er til gavn for væksten i hele landet, da en velfungerende infrastruktur er afgørende for erhvervslivets fortsatte vækstmuligheder og dermed Østjyllands bidrag som Danmarks kraftigste vækstmotor uden for Hovedstadsområdet.

Bedre vilkår for de vækstorienterede virksomheder er til gavn for dansk eksport, for beskæftigelsen og dermed for værdiskabelsen i Danmark.

Overordnede mål øget mobilitet:

  • At sikre vedtagelse af anlægslov og nødvendige bevillinger til udvidelse af strækningerne Vejle til Skanderborg Syd, Aarhus Syd – Aarhus Nord og Aarhus N – Randers N.
  • At der udarbejdes en national vækst- og udviklingsplan for by- og landskabsudviklingen fra Kolding til Randers.
  • At påvirke transportvaner og valg af transportmiddel.