Østjylland har internationalt set en unik koncentration af førende landbrugs- og fødevarerelaterede virksomheder, producenter og videninstitutioner, som skaber et stærkt grundlag for at positionere Østjylland som en international kendt og anerkendt fødevarehub.

Dette potentiale ønsker Business Region Aarhus at bidrage til at realisere med en række udviklingsspor og initiativer, som konkretiseres herunder med tilhørende ressourcer. De fire udviklingsspor er:

  • (1) Østjysk fødevareekspertise i international sammenhæng
  • (2) Øget bæredygtig vækst igennem struktureret samarbejde
  • (3) Udvikling af bæredygtige løsninger
  • (4) Kvalificeret arbejdskraft

Se mere i den strategiske handleplan om fødevarer og bioressourcer 2020-2022 nedenfor. 

Strategisk handleplan om fødevarer og bioressourcer 2020-2022