Østjylland er den største danske vækstregion uden for Hovedstadsområdet. De 12 Business Region Aarhus kommuner udgør et sammenhængende østjysk arbejdsmarked og er på alle parametre i en fortsat stærk udvikling. De seneste år er der sat nye jobrekorder på baggrund af en markant jobvækst især i private virksomheder.

Mangel på arbejdskraft er dog en voksende udfordring for virksomhederne og kan bremse det økonomiske opsving. Derfor er det afgørende at sikre et øget arbejdsudbud.

Business Region Aarhus vil arbejde for, at arbejdsstyrken øges gennem tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere fra ind- og udland.

Overordnede mål:

  • Indsatsen skal bidrage til, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de efterspørger.
  • Der skal fokus på relevant opkvalificering gennem uddannelse, efter- og videreuddannelse,
  • Der skal fokus på initiativer, der er meningsfulde at samarbejde om i et sammenhængende østjysk arbejdsmarked, hvor det er nødvendigt at øge arbejdsstyrken.
  • Indsatsen skal bidrage til at reducere unges frafald i uddannelsessystemet.
  • Indsatsen skal bidrage til at øge andelen af faglærte.