Der ligger et stort potentiale for Business Region Aarhus i aktivt at understøtte Østjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner gennem efterspørgselsorienterede tiltag, branding og interessevaretagelse.

Arbejdet med at fremme erhvervsklynger skal blive mere forpligtende. Det gælder klynger, som allerede er identificeret og prioriteret i de tre strategiske spor i Business Region Aarhus’ strategi 2016-2018:

  • Produktion og viden
  • Informations- og kommunikationsteknologi
  • Smarte fællesskaber samt fødevarer.

Samtidig skal der arbejdes med nye satsningsområder, hvor man understøtter digitalisering og den fjerde industrielle  revolution som et fundament for hele erhvervslivet.

Der er desuden en række eksempler på erhvervsmæssige styrker, som f.eks. fødevareområdet, turismeerhvervet samt erhverv - relateret til klima og miljø - der kan videreudvikles.