Det statistiske materiale for Business Region Aarhus viser, at Østjylland på alle parametre er i en fortsat stærk og bæredygtig udvikling. Der er flere iværksættere, en markant CO2-reduktion, solide erhvervsmæssige styrkepositioner på bl.a. fødevareområdet og en stor befolkningstilvækst. Se tallene for hele Business Region Aarhus, samt for hver af de 12 østjyske kommuner nedenfor.