Læs FREKVENS her

Det statistiske materiale for Business Region Aarhus viser, at Østjylland på alle parametre er i en fortsat stærk og bæredygtig udvikling. Der er flere iværksættere, en markant CO2-reduktion, solide erhvervsmæssige styrkepositioner på bl.a. fødevareområdet og en stor befolkningstilvækst. 

Læs FREKVENS her