Norddjurs, Viborg og Aarhus nyt formandskab i Business Region Aarhus

”Når en million østjyder står sammen, opstår der muligheder. Det har allerede vist sig med flotte resultater på områderne for infrastruktur, fødevarer, turisme, adgang til genbrugspladser mv. Sammen har vi kritisk masse, og sammen med erhvervsliv, videninstitutioner og organisationer udvikler vi løsninger på udfordringer, rydder forhindringer af vejen, styrker vores erhvervsklynger og skærper konkurrenceevnen. Både nationalt og internationalt. Det glæder jeg mig til at videreudvikle,” siger den nyudnævnte formand, borgmester Jan Petersen.

Business Region Aarhus fokuserer på østjyske interesser for at styrke produktivitet og vækst. Bag det politiske netværk er 12 byråd og en lang række samarbejdspartnere fra erhvervsliv, organisationer og videninstitutioner. Tilsammen udgør Business Region Aarhus landets største vækstområde uden for hovedstaden og står for 33 procent af fødevareeksporten og over 20 procent af landets industrieksport.

”Den østjyske erhvervsstruktur består af store globale industrivirksomheder, de mest robuste og levedygtige iværksættervirksomheder i hele Danmark og dygtige vækstvirksomheder, der stiger markant i antal i Østjylland. Denne kombination af forskellige styrker gør det til en endnu mere spændende opgave at forløse de store potentialer, der er i vores erhvervsmæssige styrkepositioner, i et stærkt partnerskab,” siger den nye næstformand, borgmester Ulrik Wilbek.

Borgmester Jacob Bundsgaard tilføjer:
”I takt med at byernes rolle er vokset, er den internationale konkurrence mellem byregioner skærpet betydeligt. Det kræver, at Aarhus sammen med Østjylland videreudvikles som en sammenhængende byregion med høj mobilitet og erhvervsmæssige styrker, der har national og international gennemslagskraft. Virksomheder, medarbejdere, turister og studerende fra ind- og udland kigger på Østjyllands udbud af rammebetingelser, ikke på kommunegrænser og byskilte.”