Hvor Big business er der i at løse globale udfordringer?

Hidtil har Danmark stået stærkt på den internationale fødevarescene. Vi solgte os verden over på fødevaresikkerhed og effektivitet. Men det har alle de andre også fået styr på. De nye konkurrencefordele er den særlige danske evne til at koble det nordiske køkken med bæredygtighed og innovation. Over en eksport'elet tilberedt af konkurrencedygtige madvarer vil en times samtaledebat handle om bæredygtighed, innovation og kvalitet i fødevarer og hvordan fødevareerhvervet både kan være big business og bidrage til at løse globale udfordringer som sult og klima.

 Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen 

"Jeg glæder mig rigtig meget til at deltage. Når vi udvikler nye fødevarer, skaber nye ingredienser og gør det bæredygtigt og miljøvenligt, så er det stærke konkurrenceparametre for danske fødevarevirksomheder, og det bidrager til at afhjælpe globale udfordringer. Dette arrangement vil rumme en spændende samtale, som kan gøre os alle klogere," siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

"I flere år har Business Region Aarhus skabt debat på Folkemødet. Det er rigtigt godt, at vores nye miljø- og fødevareminister deltager og viser interesse for fødevarevirksomheders bud på løsninger på globale problemer. Det er klogt både på den forretningsmæssige og bæredygtige bundlinje. Vi tager fødevareprodukter med, som både har den mindst mulige effekt på klimaet og samtidig kan være med til at brødføde verden. Mens nogle af vores nytænkende fødevarer syder i gryden, tager vi en snak om, hvordan vi styrker den danske fødevareklynge og udviklingen af nye fødevarer," siger formand for Business Region Aarhus, Jan Petersen, der også er borgmester i Norddjurs Kommune.

Østjylland er epicenter i den danske fødevareklynge og står for 33 procent af den danske fødevareeksport. Netop bæredygtighed, innovation og kvalitet bliver de emner, der skal tales om under debatarrangementet, fordi fødevarebranchen er dygtig til at tænke i den retning. Danmark har en særlig konkurrencefordel i at dyrke et stærkt samarbejde mellem virksomheder, forskere og myndigheder," siger Jan Petersen.

På debatarrangementet, som foregår torsdag 14. juni kl. 16, deltager også en investeringsekspert samt Landbrug & Fødevarer. Debatten foregår i Allinge, telt nr. F12, Primetime 1.

Fakta:

I Business Region Aarhus bor 1 mio. østjyder, 316 byrådsmedlemmer, 12 borgmestre og 33 folketingsmedlemmer. Samarbejdet består af Hedensted, Horsens, Odder, Skanderborg, Samsø, Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Randers og Viborg kommuner. Tilsammen udgør de det største vækstområde uden for hovedstaden. Østjyske virksomheder står for 33 procent af dansk fødevareeksport.

Følg os på #ØstjyllandforDK #DKfood