Business Region Aarhus viser unge talenter jobmuligheder i østjyske fødevarevirksomheder

”Fødevareerhvervet er vigtigt for Danmark, og det er dygtige medarbejdere, der skaber væksten. Østjylland er kraftcentret i den danske fødevareklynge, når det handler om at udvikle nye produkter og services, bæredygtighed, klimavenlig produktion og gastronomi. Og markedet vokser globalt. Både pga. en stærkt stigende middelklasse med købekraft, men også fordi, der er behov for at producere fødevarer, som kan være med til at løse komplekse problemer som sult og klimaændringer. For at kunne udnytte det enorme markedspotentiale har branchen brug for kvalificeret arbejdskraft, og det er en stor udfordring. Derfor er virksomhederne og jeg utroligt glade for at byde jer alle velkommen i dag. Østjylland har et helt økosystem af virksomheder, fødevareorganisationer og -myndigheder og kan derfor tilbyde jer en spændende, global og livslang karriere inden for fødevarebranchen, hvor der er mulighed for at gøre en forskel – for forbrugerne og måske endda for menneskeheden. Samtidig lægger vi som samfund vægt på en god balance mellem arbejde og fritid, så vi kan derfor både tilbyde rammerne for en spændende karriere og et godt liv her i Østjylland,” indledte formand for Business Region Aarhus og borgmester i Norddjurs Jan Petersen talentdagen, som Business Region Aarhus var medarrangør af sammen med Agro Food Park og Landbrug & Fødevarer.

Vil blive i Østjylland

To af de unge, som havde taget imod tilbuddet om at møde fødevarebranchen, var Kristian Jacobsen og Mikkel Skovsgaard, som netop har afleveret deres Ph.d.-opgaver i hhv. kemi og nanoscience. Begge har et ønske om at finde et job i Østjylland og startede deres rundtur med et besøg på Lallemands stand.

”Jeg er kommet for at se, hvad fødevareindustrien her kan tilbyde som et alternativ til at flytte til Sjælland for at få en karriere inden for medicinalbranchen, som mange på mit studie ser som eneste mulighed. Fødevareindustrien har været lidt uklar for mig. Jeg har tænkt, at det handledede mest om køer og grise,” fortæller Kristian Jacobsen, der fik en god snak med fabriksdirektør Rune Engell-Hansen om opgaver og hverdagen hos Grenå-virksomheden.

Gennem speeddaten så han en mulighed for at passe sit speciale ind – selvom der ikke lige var en jobåbning i første omgang.

”Lallemand har et pilotanlæg, hvor de opskalerer gærceller fra laboratorieskala til processkala. Det er de samme processer, jeg har forsket i, blot ift. cancerceller og anti-cancereffekter. Det at kultivere cancerceller og gærceller minder om hinanden. Så det var rigtigt fint for mig at se et alternativ til medicinalbranchen,” fortalte han om dagens første besøg blandt de mange deltagende virksomheder.

”Vi er den tredjestørste fødevareklynge i verden. Det kommer ikke af sig selv. Vi har selv et ansvar for at kunne udbygge vores position og tiltrække medarbejdere. Vi har ikke lige en ledig stilling lige nu inden for Kristians felt, men det kan komme. Det at netværke her er mindst lige så vigtigt, for sammen kan vi meget mere end hver for sig. Jeg har lige talt med en underviser på en fødevareuddannelse, som var på jagt efter gode cases til undervisningen, og vi har allerede en aftale om at mødes,” fortalte Rune Engell-Hansen, der også så en ny mulighed for produktudvikling sammen en af de andre deltagende virksomheder.

Danske fødevarevirksomheder beskæftiger ca. 186.000 fuldtidsansatte, og producerer årligt mad til 15 millioner mennesker.

Østjyske virksomheder tegner sig for 33 % af Danmarks eksport af fødevarer og fødevarerelaterede produkter, mens den samlede danske fødevareklynge tegner sig for 25 % af hele Danmarks eksport.