”Ét forsøg er bedre end 1.000 ekspertantagelser”

”De østjyske industrivirksomheder har betydning både for Østjylland og for Danmark. De udgør cirka en femtedel af eksportvirksomhederne i Business Region Aarhus, men står for hele 64% af byregionens samlede eksportomsætning. Det er en langt højere andel end landets øvrige vækstregioner. På landsplan tegner de industrivirksomhederne i Østjylland sig for 21% af Danmarks samlede industrieksport. Ny produktionsteknologi, avancerede materialer, automatisering og digitalisering åbner nye muligheder for virksomhederne, og den rejse mod mere viden ind i produktionen vil Business Region Aarhus gerne understøtte,” siger Peter Sørensen, medlem af Business Region Aarhus’ politiske styregruppe og borgmester i Horsens.

Peter Sørensen indledte konferencen med mottoet: ”Ét forsøg er bedre end 1.000 ekspertantagelser” og siger uddybende:

”Den digitale omstilling er i fuld gang, og vi har et godt udgangspunkt i Østjylland og i Danmark for at gribe mulighederne og udnytte vores digitale styrkepositioner. Men det kræver, at vi er proaktive. Handler vi ikke hurtigt nok, risikerer vi at miste arbejdspladser og konkurrenceevne. Der er nok ikke mange af os, der føler, at vi står på en brændende platform – det går jo rigtigt godt. Men vi skal udnytte væksten til at skabe nyt. Undersøgelser viser, at arbejdsproduktiviteten i de mest digitale virksomheder i Danmark i gennemsnit er 20% højere end i de mindst digitale virksomheder. Derfor skal vi udnytte de teknologiske muligheder, så virksomhederne i vores business region bliver blandt morgendagens digitale vindere. Vi skal have modet til at prøve nye ting af for at skabe udvikling og vækst.”

En af de deltagende virksomheder på dagens konference var Linddana, som leverer flishuggere til landsbrugssegmentet, parker, anlægsgartnere og kommuner og beskæftiger 38 medarbejdere.

”Det var utroligt spændende i dag at høre, hvordan andre virksomheder arbejder med Industri 4.0; det gav os mange gode ideer. Vi kunne godt spare tid på udvikling ved at indarbejde 3D printere i vores udvikling og produktion. Fx ved at tænke i hårde plastkomponenter i stedet for metalkomponenter, siger Hans Anker Holm, adm. direktør, Linddana.

Han uddyber: ”Produktionstiden på metal er lang, fordi vi skal klippe og bukke metallet og ofte bruge underleverandører til løsningerne. Vi kunne også blive meget bedre til at samle kundedata op og dermed udvikle vores serviceforretning. Vi kender ikke maskinernes eller kundernes brugsmønstre. Her kunne vi ved hjælp af sensorer på vores maskiner og dataopsamling både spare garantiomkostninger, men også hjælpe vores forhandlere til en bedre service og indtjening. De vil kunne læse maskinens mønster og forudsige og planlægge servicen. Gennem dataopsamling og digitalisering vil vi faktisk kunne adskille os fra konkurrenterne. Vi fik innovationsprisen på Frankrigs største messe for den grønne sektor i 2018, Salon Vert, for vores elektriske flishuggere. Næste år vil vi have prisen for et nyt servicemodul.”

YDERLIGERE INFO

Business Region Aarhus tilbyder igennem Industri 4.0. programmet ’Smart Industry’ bl.a. sammen med Aarhus Universitet hjælp til:

  • Hjælp til sammensætning af et konkret projekt (et innovationssamarbejde), konsortiedannelse og ansøgning til programmet.
  • Adgang til den nødvendige viden og ekspertise til at udvikle og validere innovative prototyper på Industri 4.0 produkter, services og processer.
  • Samarbejde med videninstitutioner og andre virksomheder.
  • Støtte til gennemførelse af konkret innovationssamarbejde.
  • Professionel facilitering gennem hele forløbet.

Hvem kan deltage?: Alle virksomheder med innovations- og forretningspotentiale inden for Industri 4.0 produkter, services og processer baseret på nyeste vækstteknologier kan deltage i projektet. For at deltage, skal minimum tre SMV’er gå sammen med en videninstitution omkring et konkret, fælles innovationssamarbejde af mellem seks og 24 måneders varighed.

Business Region Aarhus varetager østjyske interesser på det erhvervspolitiske område og har også igangsat konkrete initiativer med bl.a. fokus på produktion og viden, IKT/smarte fælleskaber, fødevareklyngen, og turisme.

Business Region Aarhus er et fællesskab med 12 østjyske kommuner: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Randers, Samsø, Skanderborg, Odder, Silkeborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus.

Business Region Aarhus centrum for den vestdanske IKT-klynge

Der er en høj koncentration af IT- og tech-virksomheder, forskningsgrupper og IT-uddannelser i Østjylland. Vækstpotentialet og de teknologiske fremskridt er store. Digitalisering finder i stigende grad vej til bl.a. til de østjyske virksomheders produktionslinjer, og det er da heller ikke tilfældigt, at den internationale event IoT (Internet of Things) Week 2019 afholdes i Østjylland.

IKT-klyngen rummer både store it-virksomheder, men også en række rige innovative miljøer inden for animation i Viborg, gaming i Norddjurs, Fintech i Silkeborg og en stærk koncentration i It-byen Katrinebjerg i Aarhus.

Business Region Aarhus arbejder løbende med at synliggøre den østjyske styrkeposition på området bl.a. gennem partnerskab og deltagelse i Internet Week Denmark (IWDK) for at understøtte Regeringens ambitioner om at gøre Danmark til en digital frontløber.