Invitation til workshop for kommuner: 29. okt. 2018

Hvad handler det om?

Forløbet består dels af en workshop for kommuner hvor transportudfordringer afdækkes og dels en dialogdag for både kommuner og virksomheder. Begge dage vil fokusere på transportudfordringer i Business Region Aarhus kommunerne, og hvordan åbne data potentielt kan bidrage til at løse de udfordringer.

Hvorfor skal min kommune med?

Business Region Aarhus kommunerne er i gang med at fritstille mobilitetsdata, men vi oplever behov for mere dialog med virksomheder og iværksættere, så vi kan arbejde mere fokuseret i udstillingen af vores data. Dette forløb vil skabe klarhed over, hvilke konkrete data virksomhederne efterspørger og sætte retningen for dataarbejdet i relation til mobilitet.

Dagene kan også inspirere kommunerne og gøre os klogere på behovet for nye datakilder, hvilket kan være input til et evt. arbejde med sensorer.

Mobilitet er valgt som første fokusområde, da det er fokusområdet i open data projektet i BRAA. Tanken er, at tilgangen også vil kunne anvendes på andre områder.

29. OKTOBER 2018 KL. 8.30-13.30: INDLEDENDE WORKSHOP FOR KOMMUNER

Første del af forløbet er en intern kommunal workshop, hvor vi vil afdække og få sat ord på relevante kommunale transportudfordringer. Dagen vil danne grundlag for den efterfølgende dialog mellem virksomheder og kommuner.

Anden del af forløbet foregår 20. nov. 2018. Du kan læse mere om anden del af forløbet her.

Hvem er målgruppen?

Fra kommunerne vil det især være relevant for systemejere/ dataejere, systemkonsulenter, digitaliseringskonsulenter og medarbejdere/ledere fra mobilitetsområdet at deltage. Andre er også velkomne. Vi regner med 1-3 deltagere pr. kommune.

Tilmelding

Tilmelding foregår via. dette link.