Den østjyske sværvægter vokser til gavn for hele Danmark

Når vi siger, at det går rigtig godt i Østjylland, er det ikke kun snak. Østjylland er inde i en stærk og bæredygtig udvikling, viser en ny analyse.

”Erhvervslivet er en vigtig byggesten for beskæftigelse, vækst og aktivitet og dermed også for Østjyllands mulighed for at tiltrække borgere og udvikling. Jeg hæfter mig særligt ved, at antallet af private arbejdspladser er steget med 5,2 procent – det er højere end i nogen anden byregion i Danmark,” siger Kasper Glyngø, formand i Business Region Aarhus og borgmester i Hedensted Kommune. 

Industrien er en af de store brancher i den private sektor. I perioden 2016-2018 voksende industrien med mere end 4 procent i Østjylland og 2,7 procent på landsplan.

Kasper Glyngø fortsætter: ”Vi bliver samtidigt flere og flere østjyder. De seneste fem år er antallet af mennesker i Østjylland vokset med godt 42.000, svarende til en vækst på 4,4 procent. Det er væsentligt over landsgennemsnittet. Der er gode perspektiver i, at de østjyske kommuner samarbejder om at tilbyde virksomhederne de bedste rammer og lokaliseringsbetingelser samt give borgerne attraktive muligheder for at udfolde sig.”

Østjylland er et sammenhængende arbejdsmarked og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet med en halv million arbejdspladser og en million østjyder.

Et erhvervsliv i bevægelse

Antallet af arbejdspladser inden for it/kommunikation er vokset med 9 procent de seneste par år. Derudover er erhvervsområderne energi/miljø, møbler/beklædning, bygge/bolig, transport og fødevarer også østjyske styrkepositioner sammenlignet med resten af landet.

Energi- og miljøvirksomhederne i Østjylland har øget beskæftigelsen med 6,2 procent i perioden 2016-2018, mens antallet af arbejdspladser på landsplan er faldet med 1,6 procent.

Østjyske fødevarevirksomheder står for 33 procent af dansk eksport på området. Andelen af beskæftigede med en videregående uddannelse i fødevarebranchen har de seneste 10 år været stærkt stigende, der er f.eks. en stigning på over 81 procent i antallet af ansatte med en lang videregående uddannelse.

Vi pendler mere

Hver morgen bytter 122.000 østjyder den kommune, de bor i, ud med en anden østjysk kommune, hvor de arbejder. Den interne pendling mellem kommunerne i Østjylland er vokset med 16 procent de seneste fem år. Samtidig pendler 44.000 personer hver morgen på arbejde i Østjylland fra en kommune uden for Østjylland. Det er 25 procent flere end i 2013. Og østjyder, der pendler ud af kommunen, er steget med 24 procent fra 2013-2018.

”Det er rigtig positivt for jobmarkedet, at vi er så villige til at pendle til og fra job, men infrastrukturen følger ikke med. Mange østjyder sidder i kø til og fra arbejde. Det er ganske enkelt nødvendigt med en udvidelse til tre spor på Østjyske Motorvej E45 fra Vejle til Randers,” konstaterer Kasper Glyngø. 

Fakta: FREKVENS, læs om udviklingen inden for beskæftigelse, uddannelse, eksport, mobilitet, pendling mv. i Business Region Aarhus: https://businessregionaarhus.dk/tal-og-analyser/statistiske-rapporter/ 

Kontakt

Kasper Glyngø, formand i Business Region Aarhus og borgmester i Hedensted Kommune. Mobil: 2924 4174.