Debatindlæg: Tænk mobilitet ind i forhandlinger om kommende kandidatreform

Business Region Aarhus er det største vækstcentrum uden for hovedstaden med en million indbyggere, en halv million arbejdspladser og 50.000 virksomheder. Læg dertil at knap hver sjette beskæftigede i Østjylland har en lang videregående uddannelse. Resultaterne af kandidatreformen har derfor stor betydning for den fortsatte vækst i vores region.

Af den grund er det positivt, at den politiske aftale indeholder et hensyn til udbud af uddannelser i hele landet. Alligevel ser vi allerede forsøg på at dreje intentionerne. Flere er i gang med at argumentere for, at nedskæringer skal friholde udvalgte uddannelsesinstitutioner, fordi bestemte virksomheder vil tabe på sådanne nedskæringer.

Men virkeligheden er faktisk en anden. Alle virksomheder vil tabe, hvis Danmark trækkes skæv. Tallene dokumenterer nemlig klart, at der er meget længere fra København til Jylland end den anden vej. Det er derfor helt afgørende, at udvalgte institutioner ikke trækker frinummer i dimensioneringen af fremtidens uddannelser.

Desværre er det kun 1-2% af de færdiguddannede fra RUC, DTU, ITU, CBS og KU, der slår sig ned i Midtjylland efter endt uddannelse og ganske få, der tager turen til den resterende del af Jylland. Det modsatte gør sig gældende med dimittenderne fra Aarhus Universitet, som godt kan flytte til hovedstaden for at finde arbejde (knap 25 % tre år efter endt kandidatgrad) og på samme vis flytte til andre dele af landet.

Derfor en appel til, at intentionerne i forligsteksten ikke fordrejes. Tilpasninger af universiteterne bør ske med øje for mobiliteten hos dimittenderne, så virksomhederne i hele landet i fremtiden får adgang til den efterspurgte arbejdskraft.