Debatindlæg: Vigtigt med flere internationale studerende til at skærpe virksomhedernes konkurrenceevne

Det er godt, at regeringen nu åbner op for flere engelsksprogede studiepladser på universiteter, men erhvervslivet mangler også engelsksprogede uddannelsespladser af kortere og mellemlang varighed inden for særligt STEM-området.

Vi ved, at virksomhederne i Østjylland har et stort behov for mere kvalificeret arbejdskraft for at kunne vokse og stå skarpt i konkurrencen med andre – herunder ikke mindst i den grønne omstilling. Derfor rammer det erhvervslivet hårdt, når Folketinget i 2021 besluttede at lukke mere end 1.000 engelsksprogede uddannelsespladser i Østjylland. De internationale studerende er nemlig en vigtig del af morgendagens dygtige medarbejdere.

I regeringens nye reformudspil på uddannelsesområdet bliver lovet flere internationale studerende inden for områder, hvor dansk erhvervsliv efterspørger højt kvalificeret arbejdskraft. Det er selvsagt godt nyt på universitetsområdet, men vi anbefaler, at regeringen går videre og inviterer Folketinget til at udvide omfanget af engelsksprogede uddannelser af kortere og mellemlang varighed, da virksomhederne har brug for hele feltet. Både fra Aarhus Universitet, VIA University College og erhvervsakademierne.

Allerede nu er der 100 virksomheder i Østjylland, der har udpeget konkrete uddannelser, hvor de savner flere uddannede fra. De er klar til at ansætte de studerende under uddannelse og efter endt uddannelse.

I Business Region Aarhus (erhvervspolitisk samarbejde mellem 12 østjyske kommuner) arbejder vi målrettet for at fremme antallet af engelsksprogede uddannelsespladser og bygge bro mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne, fordi flere internationale studerende inden for især STEM-området er vigtige for virksomhedernes konkurrenceevne. Der er behov for handling på de aktuelle behov, da simple fremskrivninger er dystre. Her står danske virksomheder til at mangle 20.000 medarbejdere inden for områderne ingeniør, teknik og IT i 2030. Og det mærker vi i høj grad i Østjylland.

Virksomhederne i Østjylland efterspørger– her og nu – flere engelsksprogede uddannelsespladser af kortere og mellemlang varighed inden for særligt STEM-området. Det gælder fx uddannelserne på professionshøjskolerne: Global Business Engineering, Value Chain Management, Software Technology og Climate and Supply Engineering.

Og det er ikke ’bare’ et spørgsmål om at udvide antallet af studerende. Det er i høj grad også et spørgsmål om at styrke virksomhedernes globale udsyn og dermed også give grobund for nye forretningsmuligheder inden for eksempelvis grøn omstilling. 36 pct. af den grønne eksport kommer i dag fra de østjyske virksomheder. En fantastisk styrkeposition, som vi skal udbygge frem for at udhule. De udenlandske studerende er en vigtig nøgle til dette. De bidrager i høj grad også til at udvikle et internationalt miljø i Østjylland, som igen bidrager til vækst og udvikling.

Vi opfordrer derfor politikerne til at tænke flere og et bredere felt af engelsksprogede uddannelser ind, så vi får dækket langt flere af virksomhedernes behov. Vi bidrager gerne med viden om, hvor virksomhederne har særlige behov.

Indlægget er bragt i Altinget som kan findes her: