Her finder du en oversigt over Business Region Aarhus publikationer og materialer.

Nøgletallene omfatter den aktuelle udvikling i Business Region Aarhus i forhold til antal arbejdspladser, pendling, uddannelse, befolkning og vækst i BNP. Tallene er fra Danmarks Statistik og Jobindsats.dk og er opgjort på kommuneniveau på de områder, hvor det er muligt.

Rapporter er under udarbejdelse.

I Business Region Aarhus arbejder vi sammen om at gøre Østjylland til en endnu mere attraktiv karrieredestination for international arbejdskraft.

Østjyske virksomheder risikerer at miste deres internationale specialister, fordi deres partnere ikke får en tilknytning til det østjyske arbejdsmarked. Partnerne til de internationale specialister er ofte veluddannede og ønsker lige som deres partner at sætte deres faglige kompetencer i spil.  

12 jobcentre i Business Region Aarhus arbejder på tværs af kommunegrænserne for at skabe jobmuligheder for medrejsende partnere til internationale specialister. På den måde bliver jobmarkedet 12 gange større. Det betyder, at jobkonsulenterne i de 12 kommuner matcher de medrejsende partnere med gode jobmuligheder i virksomheder i hele Østjylland - og ikke kun i deres egen kommune. 

Boreum Jung fra Sydkorea bor i dag i Skanderborg og arbejder på VOLA i Horsens. Hun er en af de mange, der har fulgt sin partner, da han fik job i Østjylland. Gennem Business Region Aarhus´ indsats, der har til formål at tiltrække og fastholde international arbejdskraft, har hun i dag med hjælp fra sit lokale jobcenter et godt arbejde i en anden kommune, end den hvor hun bor. Læs mere i folderen FASTHOLD DINE INTERNATIONALE SPECIALISTER nederst på siden. 

 Business Region Aarhus’ indsats skal: 

  • Fastholde internationale specialister ved at give deres partnere en tilknytning til det østjyske arbejdsmarked.
  • Gøre virksomheder opmærksom på de ressourcer de medrejsende partnere kan bidrage med til deres virksomhed. Måske deres virksomhed kan være med til at give en medrejsende partner en tilknytning til det østjyske arbejdsmarked ved eksempelvis at tilbyde et netværksmøde, en virksomhedspraktik eller en jobmulighed. 

Skal jobkonsulenterne også hjælpe din virksomhed, så tag fat i dit lokale jobcenter. 

Vil du vide mere, så kan du læse de to foldere: 

 

Inspiration til virksomheder, som overvejer at give en medrejsende partner en jobåbning:

Inspiration til dig, som er medrejsende partner: